Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ;;;;;;;


"Καταγγέλλουμε ως παράνομη σύμφωνα με την Νομολογία του Ο.Η.Ε την παραχώρηση έστω και ελάχιστου τμήματος Εθνικής Κυριαρχίας από το Πολιτικό κατεστημένο προς τους Τραπεζίτες και τις λεγόμενες Αγορές. Καταγγέλλουμε ως παράνομο και επαίσχυντο το χρέος που μας καταλογίζουν.

Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα και την επί εκατόν ογδόντα πέντε χρόνια καταχρηστικής, παταγωδώς αποτυχημένης και άκρως επικίνδυνης για το μέλλον, ΣΕΛ 4 από 16
διακυβέρνηση του Κράτους μας από όλες τις μορφές και τις πτυχές της κομματοκρατίας που δοκιμάστηκαν . Καταγγέλλουμε την μέχρι σήμερα πολιτική της εκδίωξης των αυτοχθόνων Ιθαγενών Ελλήνων μέσω της μετανάστευσης με κορύφωση της τα τελευταία χρόνια με την εκδίωξη του σημαντικότερου ιστού ανάπτυξης τους νέους επιστήμονες. Καταγγέλλουμε την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πολιτισμό ο οποίος διέπει και είναι ορατός σε όλον τον πλανήτη σε όλες τις μορφές που εκφράζεται μέσω των τεχνών ( μουσειακά εκθέματα ) , των επιστημών ( Μαθηματικά, Φιλοσοφία , Αρχιτεκτονική , Αστρονομία, Μεταλλουργία κλπ ) της σκέψης , της γλώσσας. Καταγγέλλουμε την απόκρυψη των κληρονομικών δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος της Βασιλείας τα οποία ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο κυρίαρχο Έθνος μας στους πραγματικά Έλληνες Ιθαγενείς τον σφετερισμό τους την καταδολίευση τους την πλαστογραφία τους, την παράνομη και καταχρηστική τους χρήση από τους πλαστογράφους αλλοεθνείς ανθέλληνες η οποία ξεκίνησε από την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία συνεχίσθηκε με την αυτοκρατορία της Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) και σε όλη την μετέπειτα ιστορία μέχρι σήμερα. Οι Κύριοι (Κουρήτες) , όπως προσφωνούσαν τους Συγκλητικούς στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπρεπε να είναι ελληνικής ιθαγένειας, ώστε «οι προστασίες να λαμβάνονται σωστά και να δίδονται σωστές απαντήσεις από τους θεούς όταν αποφασίζουν επάνω σε νομικά, κοινωνικά και ειδικώς σε στρατιωτικά θέματα». Επί Ρωμανίας ( Βυζάντιο ) επίσης ο νόμος όριζε την αμιγώς Ελληνική φυλετική καθαρότητα των Συγκλητικών – από τις τάξεις των οποίων εξελέγετο ο εκάστοτε Βυζαντινός Αυτοκράτωρ – και μάλιστα επί ποινή εκπτώσεως των κληρονομικών Συγκλητικών προνομίων των απορρεόντων εκ της καταγωγής τους. Για δε τον βασιλέα της Ρωμανίας ( αυτοκράτωρ ήταν υποδεέστερος του τίτλου του βασιλέως ) ίσχυε : «…τα μεν εώα έθνη διδόασι τιμήν τω Βασιλεί ως διαδόχω του πατρικού οίκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Αυτός ο όρος της εθνολογικής κληρονομικής διαδοχής αποδυναμώθηκε με την επικράτηση της δογματικής νομοθεσίας για τον Αυτοκράτορα ο οποίος έπρεπε να είναι : «Πιστός εν Χριστώι τωι Θεώι Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων». ΣΕΛ 5 από 16

Έτσι την Εθνολογική καταγωγή την είχε κάποιος που έχει προσχωρήσει διά του Χριστιανικού Βαπτίσματος και Χρίσματός του στη Ρωμαϊκή Πίστη, δηλ. στη Ρωμαϊκή Θρησκεία, η οποία από τον 4ο μ.Χ. αι. (οπότε και ιδρύθηκε η Αυτοκρατορία της Ρωμανίας) ήταν ο Χριστιανισμός. Το Ελληνικό κληρονομικό δικαίωμα αντικατεστάθη από την δογματική πίστη του Αυτοκράτορα . Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο έγινε ο εξελληνισμός των Αυτοκρατόρων της Ρωμανίας οι οποίο ήταν όλοι αλλοεθνείς . Με αυτό ακριβώς τον τρόπο απέκτησαν παράνομα και καταχρηστικά πλαστά Βασιλικά δικαιώματα οι μέχρι σήμερα Βασιλικές οικογένειες . Στην ιστορία του νεοτέρου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821 υπήρξε συνέχεια του δογματικού κυριαρχικού καθεστώτος. Το σύνταγμα του 1844 ορίζει τον δεκαεξάχρονο ‘Oθωνα βασιλέα ιερό ελέω θεού. Στο πρώτο άρθρο ορίζεται ως : « επικρατούσα θρησκεία εις την Ελλάδα ή της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας.....» και στο δεύτερο άρθρο : «η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, κεφαλήν γνωρίζουσα τον Κύριον Ημών Ιησού Χριστόν ...... ενεργούσα ανεξαρτήτως πάσης άλλης εκκλησίας τα κυριαρχικά ταύτης δικαιώματα.....» από την αρχή αναγνωρίζονται κυριαρχικά δικαιώματα δόγματος επί του έθνους και μάλιστα με κυρίαρχο ( κύριο ) πνευματική οντότητα η οποία κυριαρχεί μέσω της εκπροσώπησης του από την ιερά σύνοδο. Με ποιά απόδειξη και ποιά εξουσιοδότηση γίνεται αυτή η αντιπροσώπευση. Με τί τρόπο γίνεται η επιλογή και με ποιά αποδεικτικά στοιχεία της διαδικασίας. Είναι ακριβώς η συνέχεια του θεοκρατικού καθεστώτος της Ρωμανίας. Είναι αντιγραφή ακριβής η επιλογή αντιβασιλέα του νέου Ελληνικού Κράτους με την επιλογή αυτοκράτορα της Ρωμανίας. Το άρθρο 45 του συντάγματος του 1844 αναφέρει: «.....εκλέγουσι προσωρινώς αντιβασιλέα πολίτην Έλληνα του ανατολικού δόγματος.....». αντικατασταθεί η ιθαγένεια άλλη μια φορά η οποία αποδεικνύει την εθνολογική προέλευση με την υπηκοότητα σε δογματική εξουσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ όλες τις μεθοδευμένες ενέργειες οι οποίες διεπράχθησαν διαχρονικά για την υφαρπαγή την καταδολίευση και την λεηλασία των κληρονομικών δικαιωμάτων επί της εδαφικής κυριαρχίας επί του παγκόσμιου πλούτου και επί της πνευματικής ιδιοκτησίας των κυρίαρχων ιθαγενών Ελλήνων από τους εξελληνισθέντες μέσω του δόγματος αλλοεθνείς, καταχραστές, παραχαράκτες . ΣΕΛ 6 από 16

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ως απαράδεκτη και μιασματική την δογματική παρέμβαση για την καταδολίευση και εκμετάλλευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ως ελλήνων ιθαγενών. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τις γενοκτονίες τις δολοφονίες τις καταστροφές και τις λεηλασίες που έγιναν εις βάρος των ελλήνων ιθαγενών σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη γαία προκειμένου να ιδιοποιηθούν τα κληρονομικά δίκαια και δικαιώματά μας οι παραχαράκτες καταχραστές ανθέλληνες φονείς. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ κάθε βασιλική ιδιότητα οποιουδήποτε εφόσον δεν ανήκει γενεαλογικά στο έθνος των ελλήνων ως πλαστή και ως καθαρά εγκληματικό προϊόν παραχάραξης κλοπής και εκμετάλλευσης των κληρονομικών δικαίων και δικαιωμάτων μας. Ιστορικά ακόμα και για την κατοχύρωση εδαφικής περιοχής που είχε καταληφθεί μετά από πόλεμο έπρεπε να γίνει μόνο με την συγκατάθεση Έλληνα Βασιλέα όπως στην περίπτωση του Μελχισεδέκ. Αυτός ήταν Έλληνας βασιλέας της Ελληνικής πόλης των Σολύμων και ήταν αυτός που έδωσε στον αλλοεθνή προπάτορα των εβραίων δικαιώματα εδαφικά. Βέβαια το πώς ένας Έλληνας βασιλέας έκανε την οποιαδήποτε παραχώρηση σε ένα αλλοεθνή είναι προς διερεύνηση. Ή με οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο παραχώρηση κληρονομικών δικαιωμάτων ακόμα και από βασιλέα είναι ή αποστασία ή προδοσία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πλούτο υπέρ των επικυριάρχων ανθελλήνων από τους παρανόμως εξελληνισθέντες αλλοεθνείς κυβερνήτες του ελληνικού κράτους . Και το σημαντικότερο την λεηλασία και την κατάχρηση των δικαιωμάτων του Κυρίαρχου Πανάρχαιου Έθνους μας, το μόνο έθνος πραγματικά αυτοχθόνων ιθαγενών μέσω αλλεπάλληλων προδοσιών. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο επειδή για το μόνο που ενδιαφέρεται και μπορεί να μιλήσει είναι για το χρέος προς τις Αγορές και τους Τραπεζίτες, χρέος ανύπαρκτο τεχνητά δομημένο για την λεηλασία όχι μόνο των περιουσιών μας αλλά και των ψυχών μας."
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.»(ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΔΕΙΤΕ:https://newradiofmb.blogspot.gr/2017/01/blog-post_45.html

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΙΤΑΚΗΣ: ΠΡΙΝ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ''ΜΗΝ ΠΟΛΕΜΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ''ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ''ΜΕ ΞΑΣΤΕΡΙΑ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ''ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΜΕ,ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑΣ...

''ΜΕ ΞΑΣΤΕΡΙΑ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ '' ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΙΤΑΚΗΣ 

ΣΙΓΑΝΟΣ (παραδοσιακό)

Την λεβεντιά του Έλληνα και την ανδρειωσύνη
πολλοί 'ναι που ζηλεύουνε και πώς να βρεις γαλήνη
Σε όλους έδωσες το φως Έλληνα και το ξέρεις
κι αντάλλαγμα τους μια ζωή εσύ να υποφέρεις

Όποιος γεννάται Έλληνας και Έλληνας δηλώνει
έχει πολλά να χαίρεται μα και να καμαρώνει
Έλληνα σήκω πάλεψε για τα ιδανικά σου
πάρε ξανά στα χέρια σου ότι 'τανε δικά σου

ΡΥΘΜΟΣ 5/8 (μουσική:Τιτάκης Μανώλης)

Κάποιοι αποφασίσανε για την ζωή μου εμένα
χωρίς να με ρωτήσουνε μου τάχουν χρεωμένα
Στις πλάτες μας φορτώσανε όλα τα κλοπιμαία
οι σκλάβοι να πληρώνουμε κι αυτοί να ζουν ωραία
Τα πάνω κάτω ήρθανε με τούτηνε την κρίση
για δεν εβρέθηκε κανείς το πρόβλημα να λύσει

Με ξαστεριά η λευτεριά στο φως του ήλιου απλώνει
τ' όνειρο που δεν γνώρισα κοντά 'ναι και σημώνει
Θεέ μου και να μου έδινες μιά ώρα εξουσία
να ξεχωρίσω τσ' άχρηστους μ' αυτούς που 'χουν αξία
Παιδιά κι ανυπεράσπιστοι να βρούνε επιτέλους
στοργή αγάπη ζεστασιά να 'ρθει η αρχή του τέλους
Ειρήνη κι όχι πόλεμο ο κόσμος να φωνάξει
Θεέ μου και κάνε τ' όνειρο τούτο να γίνει πράξη
Με ξαστεριά η λευτεριά στο φως του ήλιου απλώνει
τ' όνειρο που δεν γνώρισα κοντά 'ναι και σημώνει

ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ (παραδοσιακό)

Ελλάδα μου πατρίδα μου πώς σ' έχουν καταντήσει
κι ένα κομμάτι όρθιο δεν σου 'χουνε αφήσει
Πολλοί 'ν' αυτοί που θέλουνε πάνω σου να πατήσουν
μα εμείς δεν θα τσ' αφήσουμε ποτέ να σ' ακουμπήσουν.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο νέο μου πατριωτικό τραγούδι "Με ξαστεριά η Λευτεριά" όπου η παρουσία τους είναι μεγάλη τιμή για μένα!
Τους μουσικούς:τον εκλεκτό μου φίλο και κορυφαίο μουσικό της Κρητικής μουσικής Δημήτρη Συγλέτο για όλα τα όργανα που έπαιξε και για την καταπληκτική ενορχήστρωση που έκανε,τον νέο μου συνεργάτη και καταξιωμένο λυράρη Γιώργο Σκουτέλη και την αγαπητή μου φίλη και ταλαντούχα μουσικό Μαρία Κουτσουμπάρη που έπαιξε κλαρινέτο.
Τα αγαπημένα μου πρόσωπα που συμετείχαν στο βίντεο με την σειρά που εμφανίζονται:Γρηγόρης Ιατράκης, Γιώργος Ελευθερίου, Νίκος Μπικάκης,Γιώργος Μόκας, Εβίτα Μάγιατζη, Μαρίνα Χουρδάκη. Ευχαριστώ τους άντρες του χορευτικού μου συγκροτήματος: Στέλιο Τιτάκη,Γιώργο Γιακουμάκη, Μανώλη Μανιουδή, Πασχίδη Αποστόλη.
Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Χαλαμπαλάκη τον Γρηγόρη Ιατράκη και την Γεωργία Γλυνάτση που ήταν πίσω από τις κάμερες.Ευχαριστώ πολύ τα μικρά παιδιά που συμμετείχαν στα γυρίσματα:Φίλιππος, Μάριος, Μύρων, Άννα Μαρία, Μιχαέλα, Άννα Μαρία, Αντώνης, Ραφαέλα, Αντώνης.Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σκηνοθέτη Γιώργο Χαλαμπαλάκη για αυτό το υπέροχο βίντεο που μας χάρισε.
(Τα γυρίσματα έγιναν:1)στον Καράβολα,2)στο μικρό φράγμα Ινίου και 3)στην Φοινικιά)
Με εκτίμηση
Μανώλης Τιτάκης
"Μην πολεμάς τον 'Ελληνα" Μανώλης Τιτάκης - Κώστας Χειλάς (Official video ©2016)

Γιάντα Έλληνα φοβάσαι
λευτεριά δε πεθυμάς
αφού είσαι γεννημένος
με θεριά να πολεμάς.

Γιάντα Έλληνα δειλιάζεις
γιάντα δε θαρρεύεσαι
τόσα που 'χεις κατορθώσει
πρέπει να πενεύεσαι.

Ύψωσε τ' ανάστημά σου
δως της γης να σπάσει μια
οι προγόνοι σου σ' αφήκαν
μια βαριά κληρονομιά.

Βάλε το καλά στο νου σου
και ποτέ σου μη ξεχνάς
κάποιοι δώσαν τη ζωή τους
τη δική σου να γλεντάς.

Σήκω και στέσου όρθιος μη σκύβεις το κεφάλι
μπροστάρης πάντα έμπαινες στη μάχη με το μπέτη.
Τη λευτεριά σου πεθυμούν ν' αρπάξουνε και πάλι
να σε σκλαβώσουν θέλουνε, μα πολεμουνε έτη.

Σα πολεμάς τον Έλληνα
άδικο κόπο κάνεις,
τη μάχη κι αν την κέρδισες
το πόλεμο τον χάνεις.

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Θα σας κουράσω λίγο αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς . Λοιπόν φίλε,συνάδελφε,γείτονα,συγγενή,άγνωστε περαστικέ που με κοιτάς να είμαι στην Ε.ΣΥ. και νομίζεις ότι ο εξαπατημένος είμαι εγώ, έχω να σου πω ότι :

Σταύρος Αναστασιάδης

Θα σας κουράσω λίγο αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς . Λοιπόν φίλε,συνάδελφε,γείτονα,συγγενή,άγνωστε περαστικέ που με κοιτάς να είμαι στην Ε.ΣΥ. και νομίζεις ότι ο εξαπατημένος είμαι εγώ, έχω να σου πω ότι :

Την ώρα που ένα τσουβάλι κινήματα,κόμματα αποκόμματα,κλπ σκέτα πυροτεχνήματα κοινώς και ψευτοπατριώτες σας καλούν να πάτε σε κινήσεις δίχως ουσία θαρρείς και αν κατεβείτε στους δρόμους και στις δικαστικές αίθουσες στις πλατείες και στο σύνταγμα θα τρομάξουν και θα αλλάξει κάτι. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος όχι σώζει ....

αλλά έμαθε τον Έλληνα να σώζεται μόνος του χωρίς να έχει ανάγκη κανέναν !

Ένα απλό παράδειγμα από αυτά που και άλλοι τα ξέρουν αλλά δεν τα λένε στο βιβλίο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Στρατή Σωμερίτη, συνοπτικά στην σελίδα 10 γράφει :

΄΄Οι κυβερνήσεις υπάρχουν για να εγγυώνται τα δικαιώματα που αφορούν τόσο ατομικά όσο και Εθνικά,κάθε φορά που που μια μορφή κυβερνήσεως καταπατά αυτά τα δικαιώματα ο λαός έχει το δικαίωμα να την αλλάξει η και να την καταλύει και να εγκαθιστά μια νέα κυβέρνηση στηρίζοντας την σε αρχές και οργανώνοντας την με τις μορφές εκείνες ,που θα της θεωρήσει περισσότερο κατάλληλες να του δώσουν τα παραπάνω΄΄

Ενω λίγο ποιο κάτω συνεχίζοντας λέει :

΄Eτσι για πρώτη φορά στην ιστορία των Εθνών διακηρύσσεται με το προοίμιο αυτό σαν δικαίωμα φυσικό και αναφαίρετο κάθε λαού να αποφασίζει ο ίδιος για την τύχη του, δικαίωμα που έγινε αργότερα γνωστό στα μέσα του ΙΘ΄ αιώνα με την επωνυμία του ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ΄΄ ( Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ σήμερα)

Αν εσύ μετά από όλα αυτά θεωρείς τον Πολιτικό Φορέα που ίδρυσαν οι Έλληνες,πώς απλά θα εκμεταλλευτούν και τις οικονομικές λύσεις Σώρρα με άμεση Δημοκρατία ,ανακλητότητα και χωρίς ασυλίες και τέτοιες μ@λ@κίες, άλλη μια από τα ίδια τύπου Φιλικής Εταιρίας ή δεν ξέρω τι άλλο σε έχουν ΄΄ενημερώσει΄΄ τα Μ.Μ.Ε. ενάντια στις Ε.ΣΥ.

ή είσαι βαλτός..............
ή ημιμαθής και δεν έχεις ιδέα τι είναι και τι ορίζει το καταστατικό της Ε.ΣΥ.
ή όπως φυσικά δεν έχεις ιδέα οτι την ώρα που άλλοι θεωρούν σοβαρή κίνηση π.χ να πας να σταματήσεις έναν πλειστηριασμό με ψευτοτσαμπουκάδες, το εξώδικο σταματά πλειστηριασμούς και στέλνει στο αυτόφωρο όποιον τολμήσει να αγγίξει Συννέληνα ή κάνει τις τράπεζες να τρέχουν πανικόβλητες να πάρουν αναβολή (σε προσωπική μου υπόθεση)
ή σου κάνουν έκπτωση ακόμα και 97% αρκεί να αποσύρεις το εξώδικο.

Άνοιξε τα μάτια σου φίλε γιατί δεν αργεί η ώρα που κάτι τέτοιες ανυπόστατες κατηγορίες και όχι μόνο από αυτούς που τις γράφουν, αλλά και από αυτούς που ελαφρά τη καρδία τις αναμασάνε, θα δημιουργήσουν ένα νέο νομικό ποινικό όρο στην Ελλάδα, αυτό του προδότη εξ΄αμελείας.

Ο Αρτέμης ΄΄φίλε΄΄ οικονομικά αποκάλυψε συγκεκριμένο πλούτο και πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις τόσο νομικά όσο και πολιτικά. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις Ε.ΣΥ. πολύ ποιο μορφωμένοι και πεπαιδευμένοι από την αρχοντιά σου,πάψε να μασάς το σανό των Μ.Μ.Ε. λοιπόν και δες γιατί τρέμουν όχι το Σώρρα απλά....
Αλλά τους απλούς Έλληνες που στελεχώνουν την Ε.ΣΥ. - ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ.

Υ.Γ. Μάλιστα επειδή κάποια ΖΩΑ λένε :

΄΄Μα και καλά και το δημόσιο χρέος αλλά και μεγάλο μέρος ιδιωτικών χρεών είτε φορολογικών είτε δανείων είναι παράνομα δεν αναγνωρίζεις το χρέος, ζητώντας να αποπληρωθεί ??
΄΄ Θα συνιστούσα όμως σε αυτά τα παπαγαλάκια να διαβάσουν το εξώδικο και να δουν μια μαγική λέξη.....πια είναι αυτή;;; Είναι εκεί που ζητάς και λες .....
΄΄Σας εξουσιοδοτώ να εισπράξετε κάθε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ οφειλή μου΄΄
Οπότε άστους τώρα να δούμε μετά από τέτοια εντολή, αν τους παίρνει να κάνουν εκκαθάριση στην οποιαδήποτε οφειλή και αν μπορούν να βλάψουν στο τέλος ή να πάρουν οτιδήποτε πίσω !!

Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ! ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΑΠΟ ΤΟ MON.ΠΡ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ( αρ.απ.301 /2017 ) ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ : ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ...ΔΕΙΤΕ:https://newradiofmb.blogspot.gr/2017/08/alpha-bank-mon-301-2017.html 


               ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΗ !! 
Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ.

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Την τέταρτη σαν όρμησε, κάποιος θεός λες κι ήταν Πάτροκλε,τότε φάνηκε το τέλος της ζωής σου' γιατί σου ήρθε τρομερός μέσα μέσα στην άγρια μάχη ο Φοίβος.

Χαρά Νάστου

Καλημέρα, Μυθολόγοι!
Ο Πάτροκλος απ’ τον θεό ηττάται!
Η ομηρική Ιλιάδα, το είδαμε, είναι ένα έπος όπου οι Θεοί δρουν πληθωρικά και καθοριστικά σε κρίσιμα σημεία του πολέμου, ώστε ν’ αλλάξουν τη ροή του, όταν αυτή εκτρέπεται από το δικό τους πλάνο, ή εξελίξεις να προκαλέσουνε, που απαιτεί η μοίρα

Στη ραψωδία Π, στην αριστεία του Πάτροκλου, ο οποίος κοντεύει ν’ αγγίξει το ύψος της ανδρείας του Αχιλλέα, παρεμβαίνει ο Απόλλωνας, να τον οδηγήσει στο θάνατο, στο νου πάντα έχοντας τον Έκτορα να βοηθήσει:

Η σκηνή έχει ως εξής:

Ο Πάτροκλος ορμά απάνω στους Τρώες.
Τρεις φορές, με λύσσα ορμώντας, στο θάνατο οδηγεί εικοσιεπτά αντρείους.

Όμως:

«Την τέταρτη σαν όρμησε, κάποιος θεός λες κι ήταν
Πάτροκλε, τότε φάνηκε το τέλος της ζωής σου'
γιατί σου ήρθε τρομερός μέσα μέσα στην άγρια μάχη
ο Φοίβος. Δεν τον ένιωσε στην ταραχή την τόση,
γιατί ήρθε κατεπάνω του μες σε πυκνή αντάρα.

Στάθηκε πίσω' χτύπησε τους ώμους του, τις πλάτες
με το χέρι' τα μάτια του σβούριξαν απ' τη ζάλη.
Του έριξε απ' την κεφαλή το κράνος του ο Φοίβος'
θόρυβο έκανε κυλώντας στα πόδια των αλόγων
και λέρωναν οι φούντες του στο αίμα και στη σκόνη'
κι όμως δεν έστεργαν οι θεοί πρωτύτερα στη σκόνη
να λερώνεται εκείνο το φουντωμένο κράνος,
μα τ' όμορφο το μέτωπο, την κεφαλή κρατούσε
του θεϊκού Αχιλλέα' .»

Η θεοκρουσία, που μόλις είδαμε, επισπεύδει το θάνατο του Πατρόκλου, που δε θα επέφερνε ο Έκτορας, αν ενεργούσε μόνος.

Εύκολο είναι πια του κρανοσείστη Έκτορα η δύναμη να δαμάσει τον κονταροπληγωμένο αδελφικό φίλο του Αχιλλέα:
«πολύ κοντά του έφθασε, τον βρήκε με κοντάρι
στο κατωκοίλι' πέρασε αυτό μέσα στα σπλάχνα.
Με βρόντο κάτω έπεσε' πόνεσαν οι Αργείοι.
Όπως κάπρο ακούραστο λιοντάρι βάζει κάτω,
που πάνω σε βουνοκορφή περήφανα παλεύουν
για λιγοστό νερό, καθώς να πιουν θέλουν κι οι δυο τους,
ωσότου κάπρος σωριαστεί στη γη αγκομαχώντας,
έτσι τον τρανό Πάτροκλο, που' χε πολλούς σκοτώσει,
ο Έκτορας χτυπώντας τον του πήρε τη ζωή του».
Πριν πέσει όμως το φουντωτό του κράνος στο χώμα, ο ποιητής είχε φροντίσει τον Πάτροκλο να εξυψώσει!

Χρειάστηκε να τον «κρούσει» ένας θεός, τέρμα στον πολεμικό του θρίαμβο να βάλει, ώστε εκ του ασφαλούς ο Έκτορας να παινευτεί γι’ αυτόν τον άθλο !

Αν ήξερε όμως της μοίρας του το γραφτό, πιο μαζεμένος, πιο σεμνός θα ήταν...
«Πάτροκλε, μας καμάρωνες την πόλη να ρημάξεις
κι από τις Τρωαδίτισσες τη λευτεριά στερώντας,
αυτές στα πλοία βάζοντας στη γη σου να γυρίσεις.
Ανόητε! Σένα θα φαν οι γύπες.
Δύστυχε, δεν σ' ωφέλησε, κι ας είναι αντρειωμένος
ο Αχιλλέας, που πολλά, σαν έφευγες θα είπε:
Πάτροκλε αλογόδρομε να μην γυρίσεις πίσω
στα βαθουλά καράβια μας, του Έκτορα πριν σκίσεις
το χιτώνα ματώνοντας τα στήθη του τριγύρω».

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΑΘ.ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ:(ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ..


ΜΥΤΙΛΗΝΗ ( 11/8/2017 )
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΩΦΛΗΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΑΘ.ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ:(ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.. 
ΑΘ.ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤV ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΟΤΙ : "ΤΟ ΝΙΚΑΝ ΣΑΥΤΟΝ ΠΑΣΩΝ ΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ" (ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΝΙΚΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΟΥ).!!!!!!!

Vasilis Theodoropoulos
Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ.!!!!!
ΠΟΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ. ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΡΕΤΗ . Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ. 
ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ DUNNING-KRUGER ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ Η ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ:
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΓΝΟΙΑ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΓΝΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΓΝΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.
ΕΔΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ. ΌΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΓΝΟΙΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΑΡΚΟΥΝΤΩΣ ΓΝΩΣΤΗΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΥΤΟ Ο ΜΕΓΑΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΩΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞ ΑΡΧΗΣ : ¨ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ¨. ΑΥΤΟ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΑΓΝΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ. 
Η ΑΠΟΨΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. ΆΠΟΨΗ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ. ΑΝ ΟΜΩΣ Η ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΕΙΧΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΥΤΕ ΒΙΒΛΙΑ ΟΥΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΑΝΑΓΚΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΌΛΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΨΗ ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ …… ΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Σ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ; ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΤΑΝ ΣΤΟΝ ΓΕΙΤΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΑΠΟΨΗ; ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ. ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ "ΕΜΑΘΕ", ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΓΝΩΣΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΙ "ΑΚΟΥΣΕ". 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΑΓΝΟΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΠΟΥ Θ' ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΑΠΟΨΗ. ΌΤΑΝ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ. ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΙΠΗ Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΨΕΥΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ "ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ" ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΑΓΝΟΙΑ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΕΚΔΗΛΩΝΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΑΔΟΥ ΣΕ ΚΕΡΚΙΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ. 
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΟΤΙ : "ΤΟ ΝΙΚΑΝ ΣΑΥΤΟΝ ΠΑΣΩΝ ΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ" (ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΝΙΚΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΟΥ).!!!!!!!

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Κληρονομικά κεφάλαια-Το ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ από την τότε θεωρητική απελευθέρωση του 1821 και μετά- Τι σχέση έχουν οι τράπεζες με τις πτωχεύσεις, τι κρύβεται στην Ελλάδα και ποιοι ευθύνονται για αυτό; (απομαγνητοφώνηση ομάδα ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ ΣΤΟ RADIO SYMBAN ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ 29.07.2016 

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Καλησπέρα σας, για άλλη μια βδομάδα είμαστε μαζί. Είμαι ο Μπαρλάς Κώστας, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την εκπομπή από την Μελβούρνη Αυστραλίας μέσα από το RADIO SYMBAN που ακούγεται παντού, όπου υπάρχουν Έλληνες κι όχι μόνο και Φιλέλληνες.
Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε μιλήσει για διάφορους Νόμους με αριθμούς ΦΕΚ και χρονολογίες, για το πώς άρχισε η ιστορία της πατρίδας μας και πώς μας καπηλεύτηκαν κάποιοι, οι οποίοι έκαναν την Ελλάδα μας ιδιωτική εταιρεία.
Θα αναφερθούμε λίγο παρακάτω σε αυτό, γιατί σήμερα θα έχουμε μαζί μας και μία εξαίρετη άνθρωπο-Ελληνίδα που θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή και θα αναλύσουμε πολλά θέματα, το θέμα της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

Θέλω σε αυτο το κομμάτι να πω ότι προχθές, στις 27 του μηνός έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου όλες οι ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ από την Κρήτη μαζεύτηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας κι έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και ομιλία, παρουσία του Αρτέμη Σώρρα, ο οποίος εξήγησε πάρα πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει αυτή την στιγμή στην πατρίδα μας!

Αυτή την φορά βέβαια όλοι οι βουλευτές, όλης της Κρήτης, είναι προ των ευθυνών τους, αυτοί οι δεκαεπτά στον αριθμό, βουλευτές της Κρήτης. Και μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν και οι τέσσερεις αρχηγοί, υποψήφιοι στην Κρήτη. Βέβαια, για ποιον λόγο δεν τον έχω καταλάβει, ή δεν τον έχω μάθει ακόμη. Αλλά θα το μάθουμε κι αυτό και θα του δούμε, γιατί και οι 4 αρχηγοί έβαλαν υποψηφιότητα στην Κρήτη, άλλος στα Χανιά, άλλος στον Ηράκλειο και άλλος στο Ρέθυμνο.

ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Κληρονομικά Κεφάλαια από τους προγόνους μας, για εμάς και για όλους τους απογόνους μας και τους απογόνους αυτών.

Εάν αυτά τα κεφάλαια είναι εκεί βάσει όλων των επίσημων εγγράφων, τα οποία τα υπογράφουν Παγκόσμιοι Οργανισμοί και Παγκόσμιοι Θεσμοί είναι αληθινά, θα πρέπει να εξηγήσουν στον Ελληνικό λαό και δη στους ψηφοφόρους τους, γιατι στην Κρήτη υπάρχουν αυτοκτονίες λόγω οικονομικών προβλημάτων, γιατί επιχειρήσεις κλείνουν κάθε μέρα και γιατί στην λεωφόρο Καλοκαιρινού, κάθε δεύτερο μαγαζί είναι κλειστό; Θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί όλα αυτά τα κακώς κείμενα στην οικονομία της πατρίδας μας.

Πλέον, από ό,τι φαίνεται δεν τολμούν να βγουν έξω και να αντιμετωπίσουν τον Έλληνα κατάματα, τον Έλληνα ψηφοφόρο.

Να μην ξεχνάμε, άλλωστε έχω αναφερθεί και στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί μας είναι πτυχιούχοι οικονομολόγοι, πτυχιούχοι διοικητικές επιχειρήσεων, πτυχιούχοι ιατροί, δικηγόροι και ό,τι άλλο επιστημονικού επιπέδου θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, συνταγματολόγοι και όλα τα συναφή.

Πάραυτα όμως όλοι αυτοί οι βουλευτές που διοίκησαν την πατρίδα μας τα τελευταία 40-50 χρόνια έφεραν αυτή την πατρίδα σε αυτό το οικονομικό χάλι. Βέβαια, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς ενώ δεν μπορούν να φτιάξουν τα οικονομικά του κόμματος τους, θα φτιάξουν τα οικονομικά της πατρίδας μας, όταν μάλιστα έχουν κι ασυλία. Άρα, δηλαδή ό,τι λάθος και να κάνουν, εμείς οι πολίτες δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα!


Στην ουσία δηλαδή, κυβερνούν αυτοί με πλήρη ασυλία και εμείς πληρώνουμε για ο,τιδήποτε αποφασίζουν αυτοί, κάνουν λάθος ή διατάσσονται εσκεμμένα να το κάνουν αυτό το λάθος.
Είναι πάρα πολλά τα οποία θα πούμε και θα αναλύσουμε στην πορεία και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πατρίδα μας, για να μπορέσουμε τελικά τι ακριβώς έχουν κάνει αυτοί οι κύριοι πολιτικοί στην πατρίδα μας και γιατί το έχουν κάνει αυτό.

Ένα είναι σίγουρο, ότι η πατρίδα μας είναι σε ένα δύσκολο μονοπάτι και αυτό το δύσκολο μονοπάτι καλούμαστε μόνοι μας να το φτιάξουμε! Διότι όταν έχουν αποτύχει σε όλη αυτή την διαχείριση της πατρίδας μας. απέτυχαν παταγωδώς όταν έχουμε πάνω από 20.000 αυτοκτονίες θα έπρεπε να το δούμε πολύ σοβαρά.

Θα θέλαμε να κάνουμε μια εκτενέστερη αναφορά πιο τεχνικής φύσης στα θέματα που αφορούν την υπόθεση του Αρτέμη Σώρρα, του ανθρώπου που έχει καταθέσει προτάσεις χρηματοδότησης για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Θα μιλήσουμε για αυτές τις περιουσίες και καθώς και για τις χιλιάδες δράσεις που αφορούν τον Οργανισμό ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. Ε.ΣΥ και τις ενέργειες των Ελεύθερων Σκεπτόμενων Ελλήνων οι οποίοι διατείνονται ότι δεν υποστηρίζουν ΟΥΤΕ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΟΥΤΕ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΟΥΤΕ ΧΡΩΜΑΤΑ, αλλά ότι προσπαθούν να ΕΝΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, όπου και να βρίσκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Πολλά ακούστηκαν, πολλά γράφτηκαν και σήμερα θα προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες από την πιο τεχνική πλευρά, καθώς και να δούμε τις ανάλογες αποδείξεις και ουσιαστικές λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα.

Αυτό θα είναι το πρώτο μέρος της εκπομπής και θα ακολουθήσει και το δεύτερο μέρος που αφορά τον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΔΡΑΖΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

Και καλούμε τον κάθε Έλληνα, όπου και να βρίσκεται να μας παρακολουθήσει γιατί αφορά όλους μας!
Στην άλλη πλευρά, έχουμε στην γραμμή μας, την χαρά να καλωσορίζουμε την κυρία Χαραλάμπους, την Διευθύνουσα Σύμβουλο του Πολιτικού Φορέα ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, αλλά και από τους αρχικούς και άμεσους συνεργάτες του Αρτέμη Σώρρα, αλλά κι είναι το άτομο που επιμελείται όλες τις μελέτες, έγγραφα, οργάνωση και στρατηγική αυτού του τεράστιου αγώνα των Ελλήνων που μαχόμαστε να πάρουμε πίσω τα ηνία της ζωής μας.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Σας καλησπερίζω κι εγώ με την σειρά μου. καλημερίζω τον απανταχού της γης Ελληνισμό. Χαίρομαι και είναι τιμή μου να βρίσκομε κοντά σας και ελπίζω με την σημερινή μας εκπομπή να μπορέσουν να λυθούν αρκετές απορίες των ανθρώπων που ενδεχομένως, δεν έχουν λάβει τις απαντήσεις στις πιθανές τους απορίες και δεν έχουν ακολουθήσει.
Έτσι να συστρατευτεί ο Ελληνισμός στον μόνο μας σκοπό που έχουμε που είναι η απελευθέρωση της Ελλάδας και να επαναφέρουμε την Ελλάδα και τον Ελληνισμό στο ύψος που της αξίζει.

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Βίκυ θα ξεκινήσουμε τελείως από την αρχή. Θα θέσω το απλό ερώτημα πώς η κυρία Χαραλάμπους ενεπλάκει σε αυτόν τον αγώνα;

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες κι εγώ προσωπικά που όλα αυτά τα χρόνια δομούσαμε την επαγγελματική μας πορεία και κτίζαμε το μέλλον και για εμάς και των οικογενειών μας, είδαμε να βιάζεται η ύπαρξη μας από μια ανθελληνική κυβέρνηση και να αντιμετωπίζουμε ό,τι και να κάναμε, ένα τεράστιο φορολογικό περιβάλλον το οποίο είναι άνευ λογικής και στην ουσία, να μην μπορείς, όποιες προσπάθειες κι αν κάνεις και γνώσεις που διαθέτεις και το δίκτυο που τυχόν έχεις, να μην μπορείς ποτέ να βγεις μέσα από αυτήν την ατελέσφορη και αδιέξοδη διαδικασία της συνεχούς αυξανόμενης χρέωσης και ανάγκης του δανεισμού, τον οποίο αντιμετωπίζει η χώρα.

Έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα επονείδιστο δημόσιο χρέος, στο εσωτερικό και εξωτερικό που προέκυψε όπως αποδεικνύεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιος κάνει συνωμοσιολογίες, όταν αποδεικνύεται ότι είναι ένα καλοστημένο σχέδιο από αυτούς που του ετοίμασαν, που δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους δανειστές μας. Αυτοί είναι οι ίδιοι που για δεκαετίες και εκατονταετίες λυμαίνονται κάθε δημόσια και ιδιωτική περιουσία της Ελληνικής γης.

Η συνεργασία αυτή γίνεται με τις τράπεζες και τους ιδιοκτήτες των τραπεζών, οι οποίοι συναυτουργούν με την πολιτική μας ηγεσία σε ένα τρισθεόρατο έγκλημα που έπραξαν, πράττουν και συνεχίζουν να πράττουν και σκοπίμως απαξιώνουν και καταχράζονται κάθε δημόσια και ιδιωτική περιουσία μέσα από μια σειρά αντισυνταγματικών μνημονίων, αυτών που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια.

Αντιμετωπίσαμε παράνομους καταχρηστικούς νόμους, αυξήσεις συνεχώς του συνολικού κόστους ζωής και την ίδια στιγμή μείωση των απολαβών και αυτά βλέπουμε και βιώνουμε καθημερινώς.
Οπότε, ορμώμενη από όλα αυτά, γνωρίζοντας και μελετώντας όλα όσα συνέβηκαν και αναμένετω να συμβούν με μαθηματικούς συνειρμούς κι ως ελεύθερα σκεπτόμενο άτομο αποφάσισε εντέλλει ότι δεν μπορώ να μην εμπλακώ με τα δημόσια και να προτάξω την υποχρέωση προς το γένος των προγόνων μας και που μας επιτάσσει η δική μας παιδεία. Θα πρέπει να δώσουμε τα ηνία μιας ελεύθερης πατρίδας στην γενιά που έρχεται, που είναι και υποχρέωση μας στους απογόνους μας, ώστε ο Άνθρωπος Έλληνας να βγει εκτός της λήθης, να αντιμετωπίσουμε με Ανδρεία την Αλήθεια και να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάρουμε τα ηνία της ζωής μας στα χέρια μας, αφού με τόσες αποδείξεις τώρα γνωρίζουμε ότι όλα όσα συνέβησαν είναι αναπόφευκτο ότι θα συμβούν και θα συμβούν και χειρότερα.

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Ναι είναι γεγονός ότι η πατρίδα μας και συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου έχουν μια μακριά ιστορία προδοσιών και επεμβάσεων από τους εξωτερικούς φορείς αιώνες τώρα.

Από όσα διαγράφονται στην ιστορική διαδρομή είναι πασιφανές σε όλους μας ότι κύριος ενορχηστρωτής για όσα συμβαίνουν στην χώρα μας, έχουν τον κύριο και τελευταίο λόγο οι δανειστές μας.

Αλλά, πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τις λύσεις που δόθηκαν και που συνδέονται με τις περιουσίες του Αρτέμη Σώρρα, θα αναφερθούμε τα γεγονότα που εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και θα δούμε τελικά να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας το κουβάρι των πληροφοριών για να τις συνδέσουμε και να αντικρύσουμε καθαρά την πραγματική εικόνα για όσα διαδραματίστηκαν εις βάρος της Ελλάδας μας και του Ελληνισμού.

Πώς ξεκινάει κυρία Χαραλάμπους το ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ από την τότε θεωρητική απελευθέρωση του 1821 και μετά; Τι σχέση έχουν οι τράπεζες με τις πτωχεύσεις, τι κρύβεται στην Ελλάδα και ποιοι ευθύνονται για αυτό;

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Θα ήθελα να θυμίσω ότι η Ελλάδα κατά την διάρκειαν των προηγούμενων ετών είχε πτωχεύσει 4 φορές.

Το 1827 ήταν η πρώτη πτώχευση επί του Καποδίστρια. Το 1842-43 ήταν η δεύτερη πτώχευση επί Όθωνα, δεκαπέντε χρόνια μετά. Έχουμε την Τρίτη πτώχευση της Ελλάδος το 1893-97, αν θυμάστε, ήταν το θρυλικό τότε «δυστυχώς, επτωχεύσαμεν!» του Τρικούπη, που ήταν άλλα 51 χρόνια μετά την πτώχευση. Άρα, βλέπουμε ότι σταδιακά αυξάνονται τα χρόνια, αλλά η πτώχευση είναι σταθερή. Και μετά έχουμε την τελική πτώχευση το 1932, που έκτοτε η Ελλάδα είναι χρεωμένη κάτω από τους δανειστές, που είναι 39 χρόνια μετά την Τρίτη πτώχευση, επί Βενιζέλου.

Το 1897 δημιουργήθηκε, δηλαδή όταν πτωχεύσαμε για Τρίτη φορά, ιδρύθηκε στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Δημοσίου Χρέους, ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος της Ελλάδας, δηλαδή το Δ.Ο.Ε. όπου επέβαλε τον Διακανονισμό του Δημοσίου Χρέους που επιβλήθηκε από τις Ευρωπαϊκές χώρες και τους δανειστές.
Αφού χρεωκόπησαν τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η Διεθνής Οικονομική Επιτροπή, ήταν η επιτροπή που έλεγχε και χάραζε στρατηγική στην Ελλάδα, μέσω του Δ.Ο.Ε που διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα Δημόσια Οικονομικά της Ελλάδος κι αυτό έφτασε μέχρι το 1978.

Μετά έχουμε την Δ.Ο.Υ που είναι η σημερινή ιδιωτική εταιρεία που γνωρίζουμε όλοι ως Εφορία στην Ελλάδα.

Άρα, η Ελλάδα από την Τρίτη πτώχευση και μετά, βρίσκεται κάτω από την εποπτεία, στρατηγική και είσπραξη των οποιονδήποτε εσόδων έχουμε κάτω από τους δανειστές.
Θέλω να θυμίσω εδώ, και θα σας φανεί σαν ένα παραμύθι αυτό που θα σας πω, αλλά καλώ όλους τους ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους να ψάξουν την ιστορία και δεν θα το πω από φλυαρία, αλλά γιατί στοχευμένα είναι αυτό που γίνεται και εξελίσσεται και τώρα εντός της Ελλάδος.

Δυστυχώς, αν δεν κινηθούμε όλοι οι Άνθρωποι προς μια κατεύθυνση με ένα Σώμα, ένα Πνεύμα και μια Ψυχή, ως ένα Σώμα εναντίον αυτου του θεριού που εξελίσσεται μέσα στην ζωή μας και μετατρέπει τον εν ζωή άνθρωπο σε ένα απλό Τίτλο Χρέους στο Χρηματιστήριο, δεν θα μπορεί να σταματήσει με τίποτα.

Θέλω να σας θυμίσω μια παράλληλη ιστορία και να ταξιδέψουμε λίγο πίσω στον χρόνο.
Το 1861 στη Αμερική, όπου εκεί συνέβηκε ακριβώς που συμβαίνει και σήμερα στην Ελλάδα, με μια διαφορετική μορφή, αλλά θα καταλάβετε στο τέλος αυτά τα ίδια ζούμε και αντιμετωπίζουμε.

Το 1861 στην Αμερική, αν θυμάστε ότι έγιναν οι 7 Πολιτείες της Αμερικής που αποχώρησαν από το Κογκρέσο, το οποίο έμεινε χωρίς απαρτία και τότε έγινε ο πόλεμος μεταξύ των Πολιτειών της Αμερικής. Ο πρόεδρος ήταν ο Λίνκολν, ο οποίος έθεσε την χώρα σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ κι άρχισε να λειτουργεί κάτω από τον ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ.

Εδώ θέλω να σας θυμίσω αυτόν τον παράξενο όρο που είδαμε να κυκλοφορά στο μνημόνιο τώρα, που λέγεται «Αναγκαστικό Δίκαιο».

Αναγκαστικό δίκαιο δεν υπάρχει! Υπάρχει ο Νόμος της Αναγκαιότητας που είναι ο Νόμος που λειτουργεί η χώρα κάτω από την έκτακτη ανάγκη, όταν έχει κατασχεθεί και μετά και εμπίπτει στην διαδικασία της αποπληρωμής του χρέους και ο δανειστής κάνει τα πάντα λόγω αναγκαιότητας να εισπράξει τα χρήματα του. Άρα, αυτό είναι εναντίον μας κι όχι υπέρ μας!

Το Κογκρέσσο τότε ξεκίνησε να λειτουργεί κάτω από το ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρα δεν υπάρχει το Δίκαιο, αλλά το «Χρώμα του Νόμου», το ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ και επειδή η αναγκαιότητα δεν γνωρίζει κανόνες, η Κυβέρνηση βρισκόταν κάτω από την πίεση των τραπεζιτών, γιατί καλείτω τότε η Κυβέρνηση να ξεπληρώσει αβάσταχτα χρέη προς τους τοκογλύφους τραπεζίτες. Στην προσπάθεια να δημιουργηθούν όλες αυτές οι αποπληρωμές των τοπικών Δήμων, δημιούργησαν τις «Εταιρικές Οντότητες» οι οποίες είναι αυτές που αντικατοπτρίζουν σήμερα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Δήμους μας δηλαδή στην Ελλάδα και διέπονται από τους Νόμους της περιοχής ίδρυσης τους. Αυτό είναι το «Εταιρικό Δίκαιο», δηλαδή σαν να είναι μια εταιρεία.

Άρα, τα πάντα μπορούν να κατασχεθούν, γιατί διαφορετικά δεν υπήρχε τρόπος να κατασχέσουν δημόσια περιουσία. Έτσι συνεχίζουν τότε στην πτώχευση της Αμερικής.

Αν θυμάστε τότε ήταν που ψηφίστηκε και η 14η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, όπου ήταν και καταχρηστική και η οποία εντάχθηκε κάτω από την στρατιωτική, ιδιωτική και Διεθνή Εμπορική DE FACTO δικαιοδοσία που ανήκει στους δανειστές.

Δια μέσω αυτής της 14ης τροπολογίας, η Αμερική δημιούργησε την έννοια του ΠΟΛΙΤΗ με την σημερινή έννοια, ο οποίος είναι Ο ΕΣΑΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ!

Έτσι δημιουργήθηκε από τότε μια τεχνική οντότητα, το άτομο, που είναι σαν εταιρεία που πήρε το ρόλο και τον τίτλο του U.S CITIZΕΝ, δηλαδή, πολίτης της Αμερικής.

Αυτό είναι μια Οντότητα περιορισμένης ευθύνης, μια Εταιρεία κατά το άρθρο 4 της 14ης τροποποίησης του Συντάγματος της Αμερικής και μετατράπηκε ο εν ζωή άνθρωπος σε έναν ΑΫΛΟ ΤΙΤΛΟ ΧΡΕΟΥΣ, ο οποίος χρησιμοποιείται έκτοτε στο χρηματιστήριο και είναι ιδιοκτησία των δανειστών.

Αυτά που σας λέω είναι πραγματικά δεδομένα που μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα ιστορικά αρχεία.
Από το 1933 και μετά η Αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πτώχευσε, αφού είχε δημιουργήσει τις Εταιρικές Οντότητες που ήταν στα χέρια των δανειστών κι η χώρα περνάει πλέον από τότε μέχρι σήμερα στα χέρια των δανειστών.

Μάλιστα τότε, το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής, το οποίο, όπως εξήγησα προηγουμένως, δεν είναι Υπουργείο, αλλά μια ιδιωτική εταιρεία, όπου είχαν ιδρύσει σαν βάση το COLOUMBIA DISTRICT και μετά την WASINGTON D.C ως θυγατρική εταιρεία, δημιουργούν μια οικονομική κατάσταση που ονομάστηκε από τότε ως «ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ» δηλαδή, «INSOLVENCY».

Τότε, ο Πρόεδρος Ρούζβελτ κήρυξε την πτώχευση των Ηνωμένων Πολιτειών και από τότε και μετά, βάσει και της 14ης Τροπολογίας, ο Πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ως περιουσιακό στοιχείο για την αποπληρωμή όλων των οφειλών και των δαπανών που αφορούσαν πλέον ακόμα και την αναδιοργάνωση και την κάλυψη των τόκων, όπου ήταν στο διηνεκές, υπέρ των πιστωτών –δανειστών.

Σας τα λέω όλα αυτά, για να δείτε ότι αυτό αντικατοπτρίζει, ακριβώς ό,τι ζούμε εμείς σήμερα.
Συνέχισαν τότε για νομιμοποιήσουν περισσότερο τον βιασμό του πραγματικού Έθνους –που δεν είναι Έθνος βέβαια, αλλά τέλος πάντων- των πολιτών που είχαν φτιάξει την Πολιτεία της Αμερικής, ψήφισαν επίσης και μια άλλη Τροποποιητική Νομολογία, η οποία ονομάστηκε κι αυτή «Εκτάκτου Ανάγκης», πάλι στο «Δίκαιο της Εκτάκτου Ανάγκης» κι όχι στο αναγκαστικό δίκαιο, όπως λέμε στην Ελλάδα, το οποίο ονομάστηκε …….. ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΑΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΑΝ «ENEMY ACT».

Δηλαδή είχε περάσει ότι οι πολίτες δεν ήταν σε πόλεμο με οποιονδήποτε ξένο εχθρό, αλλά ήταν οι ίδιοι ο εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Άρα, μετέτραψαν τον Πολίτη ότι να είναι ο Εχθρός της Εταιρείας Αμερικής και έτσι οπότε βρίσκεται η Εταιρεία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ως Corporation, ως Εταιρεία με ενέχυρον την πίστην και την πίστωση του κράτους τους με την βοήθεια της Εθνικής Κυβέρνησης.
Η όλη διαδικασία έγινε για να μπορέσουν οι ιδιοκτησίες όλων των ιδιωτικών περιουσιών να κατασχεθούν από το κράτος. Έτσι δημιουργήθηκε, αντί για «Ιδιοκτησία της περιουσίας», έγινε πλέον απλή χρήση και μόνο.

Έκτοτε, στην Αμερική, αν δείτε στα συμβόλαια, δεν υπάρχει πλέον ιδιοκτησία της γης. Υπάρχει χρήση της γης. Έτσι χάθηκαν τα ατομικά δικαιώματα επί των ακινήτων κι έτσι χάθηκε η οποιαδήποτε εθνική κυριαρχία.

Έτσι ο Πρόεδρος Ρούζβελτ κήρυξε την Πτώχευση των Ηνωμένων Πολιτειών επισήμως και παρέδωσε μέσω αυτής της αδιανόητης της Σύμβασης, ότι τα ατομικά δικαιώματα των εν ζωή ανθρώπων-πολιτών δεν υφίστανται και υπάρχουν μόνο οι Τίτλοι, οι ΑΥΛΟΙ που είναι δεσμευμένοι υπέρ του κράτους!

Αυτό συμβαίνει σήμερα και στην Ελλάδα κι έτσι με τις υπογραφές των παράνομων και αντισυνταγματικών μνημονίων απωλέσθηκε η Εθνική Κυριαρχία μας και τα συνταγματικά μας δικαίωματα δεν υπάρχουν πλέον.

Για αυτό τον λόγο, θα δείτε και σε άλλες εκπομπές που θα κάνουμε, ότι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται ως Εταιρεία από το 2008 καταχωρημένη μέσα στο πάνελ της Washington D.C, δηλαδή στην ιδιωτική εταιρεία των Ρόθτσαϊλντ, ότι υπάρχει πλέον και η Ελλάδα καταχωρημένη ως Εταιρεία, καθώς κι όλοι οι Δήμοι μας, καθώς και κάθε Υπηρεσία και κάθε Αρχή στο Κράτος μας είναι απλά μια Εταιρεία με ιδιοκτήτες που θα έπρεπε να ήταν οι πολίτες της και η διοίκηση οι πολιτικοί μας, αλλά στην ουσία σήμερα, εφόσον κατασχέθηκε η χώρα, συνέβηκε κι αυτό που συνέβηκε στην Αμερική. Αρα, την μετέτρεψαν σε εταιρεία για να μπορούν να την περάσουν στο Δίκαιο της Αναγκαιότητας και έτσι να χάσουμε την Εθνική μας Κυριαρχία. Βέβαια, όλα αυτά που έχουν φτιάξει είναι παράνομα και αυτό είναι υποχρέωση όλων των πολιτών, όλων των Ιθαγενών, γηγενών Ελλήνων, να ενημερωθούν, να ξεσηκωθούν και να έχουν πλήρη γνώση όλων των παρανομιών που γίνονται εις βάρος τους και χωρίς να το γνωρίζουν.

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Ήταν ένα ενδιαφέρον χρονικό, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω: «ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος ποιος είναι;»

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Από το 1899 η κοπή του χρήματος μονοπωλήθηκε από την Εθνική. Είχαν δημιουργήσει τότε διάφορες ενέργειες και από πέντε τράπεζες που εξέδιδαν τότε το χρήμα, ξαφνικά βρέθηκε μόνο η Εθνική να μονοπωλεί το χρήμα και την έκδοση του. Αν θυμάστε τότε υπήρχαν πολέμοι και προβλήματα που ταλάνιζαν όλες τις χώρες και έτσι αθόρυβα οι τραπεζίτες δημιούργησαν αυτούς τους Δούρειους Ίππους, τις Εθνικές τράπεζες που δεν ήταν καθόλου εθνικές πραγματικά, όπου οι ιδιοκτήτες που χρηματοδοτούσαν τους πολέμους, δημιουργούσαν και μονοπωλούσαν την έκδοση χρήματος που είναι η οικογένεια Ρόθτσαϊλντ και οι συνεργάτες τους.

Έχουν κατασχέσει όλα τα Έθνη και τις περιουσίες τους. Τα μετέτραψαν πρώτα σε κράτη και μετά σε εταιρείες, δηλαδή σε εταιρικά νομικά σώματα, όπως εξηγήσαμε πριν και έχουν γίνει τεράστιες εγκληματικές ενέργειες και ο άνθρωπος μετατράπηκε σε τίτλο χρεογράφου και αυτά βρίσκονται και αναρτημένα στην οθόνη του UCC στην Αμερική, όπου είναι και η πλατφόρμα που συμβαίνουν όλες οι εμπορικές δραστηριότητες του πλανήτη. Και κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, η αξία του ανθρώπου, ως διαπραγματεύσιμη αξία στα χρηματιστήρια του πλανήτη.

Το 1927 κατόπιν των μονοπωλίων που είχαν εξελιχθεί υπέρ της Εθνικής, ιδρύθηκε τότε η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος κατά τον Νόμο 3427, όπου ήταν ένα Πρωτόκολλο Ίδρυση της Γενεύης, αν θέλετε να καταλάβετε ότι δεν ήμασταν ποτέ ελεύθεροι! ‘Αρχισε να λειτουργεί το 1928 και εισάχθηκε στο χρηματιστήριο το 1930.

Είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία, που μέτοχοι αρχικά ήταν οι Ρόθτσαϊλντ, ήταν Μόργκαν, ήταν οι Μόιζις κι άλλοι μέτοχοι που είναι σήμερα γνωστοί, αλλά είναι πιο μικροί και το Ελληνικό κράτος δεν έχει σήμερα καμιά μετοχική σχέση και δεν υπερβαίνει το 3-6%, το οποίο αυτό και μόνο, τα κεφάλαια που είχαν κατατεθεί ως Ιδρυτικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, είχε καταβληθεί πλήρως από την Εθνική Τράπεζα –κι αυτό το λέει το ΦΕΚ ίδρυσης- που τότε για λίγο χρονικό διάστημα είχε μετατραπεί σε κρατική, απλώς και μόνο με τα κρατικά κεφάλαια να ιδρυθεί η Τράπεζα της Ελλάδος και μετά η Εθνική ιδιωτικοποιήθηκε πίσω στους Ρόθτσαϊλντ.

Άρα, με λίγα λόγια, χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα του κράτους για να ιδρύσουμε την Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά το κράτος δεν είναι μέτοχος!
Η Τράπεζα ξεκίνησε να παραλαμβάνει από την Εθνική το μονοπώλιο χρήματος με ειδικές συμβάσεις που ήρθαν από την Κοινωνία των Εθνών τότε, με ιδιοκτήτες την οικογένεια Ρόθτσαϊντ, που αργότερα πήραν τον χρυσό και άρχισαν να δανειοδοτούν όλο το κράτος και της ενέργειας αυτού.

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, ο Ελληνισμός από την… δανείστηκε και χρεώθηκε παντοιοτρόπως στην οικογένεια Ρόθτσαϊλντ και από τότε στην ουσία δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε ποτέ. Κυρία Χαραλάμπους έχουμε δει να κοινοποιείτε πολλές μελέτες για την οικονομική κρίση, τις τράπεζες στον Ελληνικό δανεισμό κτλ και σε κάποιες από αυτές, έχουμε υποστηρίξει ότι το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού χρέους είναι εγγυήσεις και χορηγήσεις προς τις Τράπεζες, τοκοχρεωλύσια και χρήματα που δεν έφτασαν ποτέ στην χώρα. Μπορείτε να μας το αναλύσετε λίγο αυτό;

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Αυτό αληθεύει! Ξέρετε, θα πάμε από την εποχή που άρχισε να υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι η χώρα θα πτωχεύσει και τότε έγινε και επί Παπανδρέου όλο αυτό, ότι η χώρα δεν μπορεί να λάβει δάνεια κτλ και ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στο πανικό.

Θέλω να σας θυμίσω ότι από το 2008 από τότε δηλαδή που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία της κινδυνολογίας, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα ύψος Δημοσίου Χρέους σε σχέση επι τού ποσοστού του ΑΕΠ –και είναι στοιχεία, τα οποία κοινοποιεί η Κυβέρνηση κι όχι εμείς- που ήταν στο 110,7%.

Άρα, δημόσιο χρέος σε σχέση με τον ΑΕΠ είναι 110,7%. Με τις κινδυνολογίες του τότε, ξεκίνησε να καλπάζει η άνοδος του Δημοσίου Χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. Δηλαδή, μειωνότα το ΑΕΠ και αυξανόταν η ανάγκη δανεισμού.

Όταν αρχίσαμε και υπογράφαμε όλα αυτά τα αντισυνταγματικά μνημόνια, τέθηκε ένας Όρος και μάλιστα, για αυτό είχε έρθει και το ΔΝΤ στην χώρα, όπου υπήρχε μια υπόσχεση ότι θα μειωνόταν το δημόσιο χρέος, θα εξισορροπούντω οι πληρωμές και επίσης, θα γινόταν μια στρατηγική ανάπτυξης, όπου σιγά-σιγά θα γινόταν ανεξάρτητη οικονομικά η Ελλάδα, έτσι είχαν συμφωνήσει με την παρέμβαση του ΔΝΤ, για να μπορέσει να κανονίσει και τις πληρωμές της και από την άλλη, να αρχίσει η ανάπτυξη και η ευημερία.

Αυτό υποσχέθηκαν αλλά αυτό είναι μόνο κίβδηλα λόγια, γιατί από τότε από το 2007 μέχρι το 2015 έχει φτάσει η σχέση του δημοσίου χρέους επί του ΑΕΠ 205%. Άρα, καταλαβαίνετε ότι από τότε έχει επεμπλακεί στην χώρα, ξαφνικά βρεθήκαμε με διπλάσιο χρέος, σε σχέση με το ΑΕΠ μας, δηλαδή μειώθηκε κάθετα το ΑΕΠ κι έχουν γίνει κι όλες αυτές οι «αλχημείες» με την περικοπή των 100 δισεκατομμυρίων για να περικοπεί το χρέος της Ελλάδος, όπου βρεθήκαμε ξαφνικά με ένα χρέος 530 δισεκατομμύρια το 2009 και κανένας δεν ήξερε από πού βρέθηκαν αυτά τα χρέη που δεν έχουν εισαχθεί ποτέ στην χώρα. Βρεθήκαμε να κατάσχεται η όλη χώρα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, την γη, τις επιχειρήσεις, τα σύνορα, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα τρένα κι ό,τιδήποτε υπάρχει στην Ελλάδα, υπέρ των δανειστών, για ένα ευτελούς αξίας ποσό, ήταν τότε που είχαν περικόψει τα 100 δις ευρώ.

Μετά, έχουν εξελίξει στην Ελληνική πραγματικότητα ένα απυθμενο χρέος, στο οποίο, αν βάλουμε έναν μεγενθυντικό φακό στους αριθμούς που η ίδια η κυβέρνηση δια μέσω των ΦΕΚ, θα δείτε και πάλι ότι από το 2008-2014, θα πάω στα συγκεκριμένα ποσά που δείχνουν την προδοσία των πολιτικών μας, αλλά και τις ανθελληνικές επεμβάσεις που γίνονται στην χώρα με σκοπό να πτωχεύσει η χώρα και να καταχραστούν κάθε δημόσια και ιδιωτική περιουσία, έχει φτάσει να χρηματοδοτούμε τις τράπεζες με 300 δισεκατομμύρια σε ρευστό, να έχουμε πληρώσει 167 δισεκατομμύρια σε εγγυήσεις υπέρ του μηχανισμού ELA, υπάρχει ένας μετακυλυόμενος φόρος που οι τράπεζες δεν πληρώνουν, που είναι το τέλος που επιβάλλεται σε όλα τα δάνεια πλην των μνημονιακών που φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια. Υπάρχει κι ένα αόρατο, τεράστιο, ομολογιακό χρέος που έχουν φτιάξει δύο φορές πάνω στα χρήματα τα δικά μας, με εσωτερικές διαδικασίες που είναι άλλα 41 δισεκατομμύρια το 2013.

Όλα αυτά τα οποία σας λέω, στο σύνολο είναι περίπου 525 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι μέχρι το 2014. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσθέσουμε όλα από την αρχή, για να δούμε ότι μέχρι σήμερα το ποσό έχει βγει πάνω από 800 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες και μόνο για 6 χρόνια.
Αν κανείς κατανοήσει τι συνέβηκε, θα δει ότι το ΑΕΠ μας είναι 100% εκχωρημένο στα χέρια των τραπεζών και την ίδια στιγμή, το 100% του δανεισμού της Ελλάδας, έχει εκχωρηθεί υπέρ των δανειστών και παράλληλα, όλες οι περιουσίες μας είναι εκχωρημένες υπέρ των τραπεζών.

Αυτά έχουν συμβεί.

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Και πόσο νόμιμα ήταν όλα αυτά;

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όπως έγινε και στην Αμερική, η Ελλάδα μετετράπηκε βασικά σε μια εταιρεία και τα πάντα που έχουν υπογραφεί από το 2008, για να μην αρχίσω από τα προηγούμενα, είναι όλα παράνομα.

Μάλιστα να σας θυμίσω και κάτι, δεν μπορεί να είναι τίποτα νόμιμο, ακόμα και τα πρώτα αντσυνταγματικά μνημόνια από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογραφεί, γιατί τότε αυτο το απέκρυψαν από την δημοσιότητα, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν είχε υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, γιατί τότε υποχρεούτω ο Πρόεδρος να επικυρώσει τα μνημόνια με την Προεδρική του σφραγίδα, έπασχε από την Νοσο Αλτσζάιμερ. Αυτό το επικυρώνουν δικά του άτομα και υπάρχουν και ιατρικά στοιχεία και τα πάντα. Αυτό είπαν ότι συνέβηκε αργότερα, αλλά το είχαν αποκρύψει ότι ο Πρόεδρος από το 2006 και μετά, πάσχει από αυτή την Νόσο. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπογράφεις κάτι, μπορεί εκείνη την στιγμή να μην έχεις σώας τα φρένας και στην ουσία, δεν υπάρχει νομιμότητα σε ό,τι υπογράφηκε από τότε.

Μετά ήρθαν να αλλάξουν τον νόμο, γνωρίζοντας ότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί για να μην το ανακαλύψουν οι ανόητοι Έλληνες, γιατί έτσι μας θεωρούν, και δεν χρειάζεται η υπογραφή του Προέδρου για επικύρωση από το 2ο Μνημόνιο και μετά για το Νομοσχέδιο ή για την δανειακή σύμβαση. Καταλαβαινετε ότι όλα αυτά, οι Έλληνες δεν πρέπει να τα αφήνουν να περνούν απαρατήρητα. Είναι όλα παράνομα. Ειναι αντισυνταγματικά και καθ’όλα παράνομα!

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Κυρία Χαραλάμπους είναι πασιφανές ότι η Ελληνική παθογένεια δεν δημιουργήθηκε σε μια νύχτα και κανένας δεν μπορεί πια να κρυφτεί πίσω από το δάκτυλο του και να επικαλεστεί «ατυχίες» και «κακή διοίκηση» και μόνο. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι Τράπεζες με τους μετόχους τους, έχουν ενορχηστρώσει και κατευθύνει υπέρ τους όλη αυτή την Οικονομική κρίση. Έχω δίκιο ή δεν είναι έτσι;

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Με ό,τι είπαμε προηγουμένως κι όλα αυτά τα ποσά που χρηματοδοτήσαμε ο καθένας από εμάς αμύθητα ποσά, για αυτό είναι και το κατακεφαλήν χρέος, υποχρέωση όλων των πολιτών και όσα αναφέραμε είναι μόνο μερικά, γιατί υπάρχει και η αθέατη πλευρά που λειτουργεί παράλληλα, κλέβοντας καθημερινά τα Κληρονομικά μας Κεφάλαια, την περιουσία των γενεών μας και των γενεών που έρχονται, οι ελληνικές τράπεζες βρισκόμενες προ των θυρών της πτωχεύσεως τότε, άνευ λόγου και χωρίς προηγουμένως να ερευνηθούν τα αίτια της κατάρρευσης και μεσούσης της οικονομικής κρίσης που έπληττε ήδη την Ελλάδα, ενώ είχαν αξία 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ξαφνικά χρηματοδοτούνται με 526 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, όταν πάτε εσείς να πάρετε ένα δάνειο από την τράπεζα και έχετε μια αξία σπιτιού με 5 ευρώ και ξαφνικά παίρνετε δάνειο 525! Πώς γίνεται αυτό; Με τι εγγυήσεις δόθηκαν αυτά τα χρήματα; Με ποια εξασφάλιση; Ποιος θα τα αποπληρώσει; Πώς αυτά τα τεράστια βάρη θα μεταφερθούν πίσω και θα πληρωθούν;

Την ίδια ώρα που μειωνόταν η χρηματιστηριακή αξία όλων των τραπεζών και επιβαρυνόταν το Δημοσιο με όλες αυτές τις τεράστιες ποσότητες χρημάτων που έχει απορροφήσει το τραπεζικό κατεστημένο, αυτά τα χρήματα δεν έχουν εισαχθεί ποτέ στην χώρα. Δεν ξέρει κανένας πώς πλήρωσαν, πού πλήρωσαν και τι πλήρωσαν. Δεν επιστράφηκαν ποτέ στο Δημόσιο, ούτε τα χρήματα των πληρωμών που το Δημόσιο έχει δανείσει τις τράπεζες, παρότι υπάρχουν Υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για την Τράπεζα που ήταν μια προσωρινή στήριξη που αργότερα, στην συνέχεια, καταχράστηκαν οι Τράπεζες και έκαναν όλες αυτές τις μετέπειτα παράνομες διαδικασίες, όπως το bail out. Κι Αυτό πρώτη φορά στα δεδομένα συνέβηκε, γιατί οι τράπεζες πάνε πρώτα στο bail in, δηλαδή όταν δεν έχουν τα χρήματα πρέπει να απορροφήσουν από ιδίους πόρους και μετά να ζητήσουν την βοήθεια του Δημοσίου. Εμείς πήγαμε πρώτα στην πτώχευση του Δημοσίου, επίσης των καταθέσεων στις τράπεζες και μετά να έρθουν στο εσωτερικό και να δουν τι θα κάνουν με τους μετόχους τους. Την ίδια στιγμή, οι ανακεφαλοποιήσεις που δόθηκαν με αυτά τα υπέρογκα ποσά στις τράπεζες χωρίς τις εμπράγματες, πραγματικές ασφάλειες έναντι των χρηματοδοτήσεων των εγγυήσεων/επενδύσεων του Δημοσίου, δεν εισάχθηκαν ποτέ στην αγορά κι έτσι δεν έχουν φέρει την οικονομική στήριξη, την οποία επικαλέστηκαν τότε με το πρώτο ΦΕΚ του 2008.

Παράλληλα, αν θυμάστε τότε, είχαν αρχίσει να εκδίδουν τα CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου και έγινε αυτή η παράνομη λειτουργία του ΤΧΣ που μέχρι σήμερα μας έχει φέρει τεράστιες ζημιές κόστους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ και ακόμα προχωράει και του έχουν εγκρίνει άλλα 50 δισεκατομμύρια για να το χρηματοδοτήσουν. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι τράπεζες διατηρούν μια άλλη ζώνη, στην οποία δεν έχουν εκκαθαρισμένες οφειλές των πολιτών και των οφειλετών, γιατί είναι Α.Ε εταιρείες και θα έπρεπε πάντοτε, ποσοτικά και ποιοτικά και κατά χρόνο, που έχει συμβεί αυτό, να έχουν καταχωρημένα κατά όνομα τις οφειλές κάθε ατόμου ή κάθε εταιρείας. Αυτό, οι τράπεζες δεν το κάνουν! Πέρασαν στο παθητικό, όλα τα χρωστούμενα, άρα, πώς εισπράττουν χρήματα μετά τον τρίτο μήνα που καταχωρούν αυτές τις οφειλές στο παθητικό τους, δηλαδή στις ζημιές; Εάν αρχίσει κάποιος και πληρώνει από τον 6ο μήνα και μετά, πού πάνε αυτά τα χρήματα; Γιατί τα βγάζουν εκτός των τραπεζών και δεν λένε τίποτα;

Όλα αυτά είναι παθογένειες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην χώρα, να αφήσω τα warrange, να αφήσω τις τοποθετήσεις, στις γκρίζες συναλλαγές που γίνονται στο deal room των τραπεζών, τα ομόλογα «φάντασμα». Αφήνουμε πίσω τον υπολογισμό του τόκου που είναι 360-365 μέρες και πάλι χωρίς να το γνωρίζει ο πολίτης, ενώ έπρεπε να τοκίζεται με έναν συγκεκριμένο γνώμονα με βάσει τις 365 μέρες του χρόνου, πάμε στις 360 από το 1990 και μετά. Αφήνουμε την κεφαλοποίηση, την τοκογονία, τον ανατοκισμό. Όλα αυτά είναι όμως παθογένειες που εμείς πρέπει να σταθούμε, να γνωρίζουμε και να επιτεθούμε, γιατί διαφορετικά δεν θα γίνει τίποτα στην Ελλάδα.
Ήδη το αποδεικνύουν με τους παράνομους σήμερα πλειστηριασμούς που επιτίθονται εναντίον των πολιτών με κάθε τρόπο και θα δείτε πολύ άσχημα πράγματα να εξελίσσονται από Σεπτέμβρη και μετά.

Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ: Είναι πρόδηλη πια η αποτυχημένη στρατηγική που υιοθετήθηκε από την Ελλάδα κατόπιν των υποδείξεων του ΔΝΤ και της ΤΡΟΙΚΑΣ. Αυτό επικυρώνεται εξάλλου ως αποτυχία και από το ίδιο το ΔΝΤ. Σε δημοσιεύματα εφημερίδας στην Γαλλία, παραδέχτηκαν οι ίδιοι ότι το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ως πείραμα στην Ελλάδα, δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα! Το παραδέχτηκαν οι ίδιοι!

Μπορείτε να μας πείτε συνοπτικά κάποιες σταθερές, οπου περιληπτικά περιγράφεται η άσχημη πορεία της πατρίδας μας;

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Θέλω να σας πω κάτι πολύ απλό. Το κάθε 1 ευρώ περικοπών στο Δημόσιο Τομέα
………………..
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: Έλενα Αλεξίου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πλάτων Πισατίδης
ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ