Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Κύριοι Δικαστές..μόνο οι περικοπές στις αποδοχές σας είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ;;;;;;; ??Οι  δικαστικές Ενώσεις προσπαθήσαμε κατ' επανάληψη  να καταστήσουμε σαφές ότι η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, κατά το Σύνταγμα, δεν εξαντλείται σε βερμπαλιστικές δηλώσεις, αλλά συνιστά πλέγμα συγκεκριμένων θεσμικών εγγυήσεων, για την άσκηση του δικαιοδοτικού έργου των δικαστικών λειτουργών, που αποτελεί λειτούργημα υψηλής ευθύνης. Προσπαθήσαμε ακόμη να αναδείξουμε τη ζωτική σημασία της ύπαρξης ανεξάρτητης δικαιοσύνης, τόσο για τους θεσμούς, τα δικαιώματα των πολιτών και τη δημοκρατία, όσο και για την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση. Στις βάσεις αυτές στηρίξαμε και στηρίζουμε  το δικαίωμα και συνάμα την υποχρέωσή μας να μη δεχθούμε την υποβάθμιση των συνθηκών της ζωής και της εργασίας μας σε σημείο τέτοιο, που να διακυβεύεται άμεσα η δυνατότητα να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας. Στην ίδια βάση θεμελίωσε τις αποφάσεις του και το αρμόδιο Δικαστήριο, αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από μη δικαστές, στο οποίο προσφύγαμε, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, μόνον όταν οι περικοπές των αποδοχών μας ξεπέρασαν το πιο πάνω όριο, και το οποίο έκρινε για το λόγο αυτό τις σχετικές ρυθμίσεις αντισυνταγματικές.
H κυβέρνηση, παρ' όλα αυτά, αρνούμενη να κατανοήσει τη φύση και το σκοπό της δικαστικής λειτουργίας, επικαλείται «εξορθολογισμό-αποσυμπίεση» των ειδικών μισθολογίων και σχεδιάζει περαιτέρω μειώσεις των δικαστικών αποδοχών, καθώς και τη δημιουργία δικαστικών λειτουργών δύο ταχυτήτων, με επιδόματα σε όσους έχουν "θέσεις ευθύνης", παραγνωρίζοντας πλήρως το γεγονός ότι κάθε δικαστικός λειτουργός, που κρίνει για την ελευθερία, την περιουσία, και την προστασία και αποτελεσματική άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών,έχει θέση απόλυτης και ισότιμης ευθύνης, η οποία δεν μπορεί να διαχωρισθεί από την αντίστοιχη θέση των συναδέλφων του, ανεξάρτητα από το βαθμό τους ή την άσκηση από αυτούς διοικητικής φύσεως καθηκόντων. Επιπλέον, η Κυβέρνηση αδιαφορεί για την εφαρμογή αμετάκλητων   δικαστικών αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί και τις οποίες παραβιάζει πολλαπλώς με μεθόδους και τεχνάσματα, πλήττοντας ανεπίτρεπτα το κύρος της δικαστικής λειτουργίας, ισότιμης προς τις άλλες δύο, αλλά και αθετώντας τις  προεκλογικές  δεσμεύσεις της  και τις κατά καιρούς δηλώσεις της για ανεπιφύλακτο σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τις αποφάσεις της.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χριστόφορος Σεβαστίδης Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ευθύμιος Αντωνόπουλος Σύμβουλος του Σ.τ.Ε
Ειρήνη Γιανναδάκη Πρόεδρος Εφετών
Ασημίνα Σαντοριναίου Σύμβουλος Ε.Σ
Δημήτριος Ασπρογέρακας Εισαγγελέας Εφετών
Χρήστος Μητκίδης  Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ ΠΗΓΗ: http://dikastis.blogspot.gr/2016/09/21-2016.html?spref=fb

Αθανασία Γεωργοσοπούλου
Δηλώνω στο πλευρό του Δικαστικού Σώματος εις ότι αφορά την διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους , η οποία αποτελεί και την πρώτιστη ασφαλιστική δικλείδα δια την ανεξαρτησία τους έναντι απασών των πιέσεων .....
Αναμένω όμως την ίδια ευαισθησία στις επί εξαετία κλήσεις των συμπολιτών μας δια την αμέριστο συμπαράσταση του Δικαστικού Σώματος στην συνεχή υπονόμευση του επιπέδου διαβίωσης της δικής μας ζωής .
Με όλο τον Σεβασμό στο λειτούργημά σας Κύριοι Δικαστές σας δηλώνω την άποψή μου ότι εάν απ' την αρχή της κρίσης είχατε αποτελέσει τον φράχτη απέναντι στην αντισυνταγματική επίθεση Κυβέρνησης και δανειστών-δυναστών μας έναντι των ατομικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων ,σήμερα όλοι θα ήμασταν πολύ καλύτερα.
               Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET  ★ ☆ ★

Η ΑΝΩΝΥΜΗ Ε-Τ-Α-Ι-Ρ-Ι-Α ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Athanasios Dimitrios Ntompros 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠ 19/2013
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρ. 103 §§ 7 και 8 του Συντάγματος, όπως ισχύουν μετά την αναθεώρηση του έτους 2001, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας καθορίζεται κάθε φορά από τον νόμο. Από τις διατάξεις των άρθρ. 9§1 του Ν. 1232/1982, 1§6 του Ν. 1256/1982 και 51 του Ν. 1892/1990 συνάγεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάνεται στον δημόσιο τομέα, αφού δεν ανήκει στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, στο σύνολό της ή κατά πλειοψηφία, έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρεία και συνιστά από τη φύση της νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δεν μπορούσαν να κατέχουν αμέσως ή εμμέσως μετοχές αυτής κατά ποσό που υπερβαίνει στο σύνολο το 1/10 του ονομαστικού κεφαλαίου της, …. Ενόψει όμως και των αναφερομένων στα άρθρα 2§1 εδ. α΄ έως ζ΄ και 4§1 του καταστατικού της αρμοδιοτήτων, που της έχουν ανατεθεί και των προνομίων που της έχουν παραχωρηθεί από τη σύστασή της και μεταγενεστέρως και ιδιαίτερα του εκδοτικού προνομίου της και της διαχείρισης του εξωτερικού συναλλάγματος, η ΤτΕ δεν είναι ούτε νομικό πρόσωπο καθαρά ιδιωτικού δικαίου, αλλά έχει ιδιότυπο διφυή χαρακτήρα, νομικού μεν προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ως προς την άσκηση από μέρους της των τραπεζικών εργασιών και τις σχέσεις της με το προσωπικό της και τους πελάτες της, δημοσίου δε δικαίου ως προς τη διαχείριση του εξωτερικού συναλλάγματος ή την άσκηση του εκδοτικού προνομίου της, ως προς τις οποίες ασκεί δημόσια εξουσία. Επομένως, ο υπάλληλος της Τράπεζας αυτής, ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία του, δικαιούται την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων…. αποζημίωση χωρίς τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων …. όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν, αφού η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΑΠ (Ολ) 1/2006).
Βλ. και ΣτΕ Ολ 3014/2014, σκέψη 9: Η Τράπεζα της Ελλάδας είναι νομικό πρόσωπο διφυούς χαρακτήρα, δηλαδή λειτουργεί ως νπδδ όταν ασκεί κατά νόμο αρμοδιότητες συνδεόμενες με την άσκηση δημόσιας εξουσίας για την προστασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα [ν. 3601/2007«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 178)]. Κατά συνέπεια, οι πράξεις που εκδίδει ο Διοικητής της ΤτΕ ή τα όργανα που έχει ο ίδιος εξουσιοδοτήσει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του για την εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων και τον έλεγχο της πίστεως είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις, προσβαλλόμενες με αίτηση ακύρωσης.
===============================
ΔΗΛΑΔΗ ΕΔΩ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΩΣ
<Η ΑΝΩΝΥΜΗ Ε..Τ..Α..Ι..Ρ..Ι..Α ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ> ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 1/10 ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ.........
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ.........
ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΩΣΤΑ ΕΣΑΕΙ.........
ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.....
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΠΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ............
ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΥ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΕΙ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΘΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.....
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΩΣ Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΟΡΟΥΣ (ΜΝΗΜΟΝΙΑ) ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΩΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤτΕ ΑΦΟΥ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΧΡΕΩΜΕΝΟ..............
ΚΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΣΥΝΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΕΤΑΙΡΙΕΣ) ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΟΒΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΒΑΣΗ ΒΕΒΑΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ....
ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΙΓΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΧΡΗΜΑ Α...Τ...Ο...Κ...Ο ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ???????
ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ........
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΧΡΕΩΜΕΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ...........
(ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΑΦΟΥ ΟΛΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ ΔΙΑΡΡΕΕΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ..)
ΒΛΕΠΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ???????????
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.........ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ......ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ......ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ...............
ΠΟΙΩΝ ΕΘΝΩΝ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ????
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΕΡ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΣ....
ΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ .... ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΥΣΣΩΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ.....
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.......ΔΙΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ........ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.......
ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ...
ΟΙ ΚΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ) ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ .........
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ (ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕ ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ........
ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΝ???????
Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ .....Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ............
(και άσε τους παπαγάλους να λένε ότι μπούρδα τους κατέβει για να διαχωρίζουν τους πολίτες ώστε να μην έχουν άποψη και δύναμη εντολής !!
ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙΕΙ.......Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΤΟΛΗΣ......ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΝΕ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ)
   Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
    ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET  ★ ☆ ★

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΙΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ

Athanasios Dimitrios Ntompros 
ΚΑΙ ΕΝΩ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ........ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ-ΚΤΗΝΟ-ΒΟΥΛΙΟ............
Κουβέντα για την απόγνωση που βρίσκονται οι Έλληνες... από τον Τσίπρα και φυσικά από όλους τους υπόλοιπους στο άνδρο των ανθελλήνων.........
16/06/2016
Ένας ακόμη έλληνας πολίτης αυτοκτόνησε μέσα στο Γηροκομείο Αθηνών μάλιστα. Ήταν ηλικιωμένος, ένας αξιοπρεπής άνθρωπος ο οποίος λέγεται ότι δεν άντεξε τα οικονομικά προβλήματα.
Πριν από μερικές ημέρες υπήρξε και άλλη αυτοκτονία οδοντιάτρου, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν υπάρξει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις όπου στην απόγνωσή τους οι άνθρωποι κάνουν απονενοημένα διαβήματα. Χθες μάλιστα κάποιος προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στην αίθουσα του ΣτΕ.
στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, στις μέρες της πρώτης φοράς αριστερά αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Δημιουργήματα του αστικού κράτους είναι, ψεύτικες ειδήσεις για να συκοφαντηθεί η «επανάσταση».
Ούτε βεβαίως έχουν βγει οι αγανακτισμένοι στους δρόμους και τις πλατείες να διαμαρτυρηθούν για τις αυτοκτονίες. Στα τηλεπαράθυρα οι Συριζαίοι βουλευτές έχουν πάθει «αμνησία», δεν θυμούνται τι έλεγαν πριν από μόλις 2 χρόνια. Για την κυβέρνηση Σαμαρά που «σκοτώνει» τους Έλληνες, για τις αυτοκτονίες για τις οποίες φταίνε τα μνημόνια, για τους απελπισμένους πολίτες που πρέπει να ξεσηκωθούν.
Ας θυμηθούμε τι έλεγε ο Τσίπρας το 2014: «Σε μια οικονομία που στηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυβέρνηση, τρόικα και οι σύμμαχοί τους επέλεξαν να εγκληματήσουν εκ προμελέτης εις βάρος ενός κλάδου που απασχολούσε 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους οδηγώντας αρκετούς από αυτούς "στις φυλακές, στην απόγνωση, στις αυτοκτονίες».
Ξαφνικά σιωπή ο Αλέξης. Κουβέντα για την απόγνωση, κουβέντα για την κατάθλιψη που περνούν οι Έλληνες. Ας διαβάσει την έκθεση της ΤτΕ που αναφέρεται στην παιδική θνησιμότητα, τις αυτοκτονίες, την επιβάρυνση της υγείας των πολιτών λόγω των μνημονίων ή μήπως κι αυτά είναι ψεύτικα; Λέτε ο Τσίπρας να μείωσε τις αυτοκτονίες και την κατάθλιψη κι εμείς να τον συκοφαντούμε;
Περιμένουμε μια δήλωση συντριβής από κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Που να λέει βρε παιδί μου ότι πράγματι τα μνημόνια όλων των κυβερνήσεων, και της σημερινής, οδηγούν τον κόσμο στην απόγνωση. Να πουν ότι έκαναν λάθος όταν χαρακτήριζαν προδότες τους προηγούμενους ή όταν έβγαζαν τον κόσμο στους δρόμους κάνοντας επεισόδια.
Σίγουρα θα περιμένουμε πολύ γιατί δεν υπάρχει τσίπα για να κάνουν κάτι τέτοιο. Άλλωστε, στη λογική του Μαδούρο ζουν και οι Συριζαίοι. Η Βενεζουέλα πεινάει, κόσμος δέρνεται για ένα κομμάτι ψωμί αλλά ο μεγάλος... ηγέτης βλέπει διεθνή συνωμοσία.
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΙΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ
ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ
ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.........
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΟ????
Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ, ΔΟΓΜΑ,ΧΡΩΜΑ..............
ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ????????
    Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/
   ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET  ★ ☆ ★

ΤΙ ΕΙΔΕ Ο ΚΙΝΕΖΟΣ ... ΟΕΟ ;;;;;;;;;

Sotiris Milonas

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΣΚΟΙ.....ΚΙΝΕΖΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ!!!
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ 25.000 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΥΒΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.
ΠΟΝΑΕΙ ΠΟΛΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΑΛΓΗΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ή ΑΦΥΠΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΑΚΟΜΑ
        Ή ΝΕΜΕΣΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤ
Η!!!


ΔΗΜΟΣΙΟ-ΚΑΦΡΕ ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΕΣΥ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !! http://newradiofmb.blogspot.gr/2016/09/blog-post_9.html
    Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
     ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET  ★ ☆ ★

ΠΑΒΛΩΦ : ΜΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΡΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ….ΣΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ…..

ΞΕΡΕΤΕ ΜΟΝΟ ΓΕΝΙΚΑ : ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ….. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ…. ΠΩΣ Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΞΟΥΣΙΑ…. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ….ΓΙΑ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ ! !

ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : ΑΛΛΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ….
ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ…. ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ…. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥΣ…. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ….. ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΙ….. ΕΝΩ ΒΛΕΠΕΤΕ…. ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ….. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ! ! !
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΥ): ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΩ , ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ…. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ… ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ…. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ…. ΚΑΙ ΟΧΙ , ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΘΙΞΩ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ! ! !
ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥ : ΘΑ ΣΑΣ ΒΑΛΩ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (ΠΟΥ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ) ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ…
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ! ! !
ΔΙΑΛΕΞΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΓΙΑΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΛΕΝΙΝ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ : ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ , ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ , ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΒΛΩΦ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΠΑΒΛΩΦ.... ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ! ! !
ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΑΒΛΩΦ.... ΑΠΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ ! ! !
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ TOY 1917, όταν οι Μπολσεβίκοι άρπαξαν την εξουσία από την Σοσιαλιστική Κυβέρνηση του Κερένσκυ: ο Παβλώφ ήταν ήδη εξήντα οκτώ χρονών.
Οι Κομμουνιστές έσφαξαν τον Τσάρο και την οικογένεια του, στις 16 Ιουλίου, τέσσερις μόλις μήνες μετά την Παραίτηση του.
Ό Παβλώφ είχε ήδη συμπληρώσει τα Πειράματα πού καθιστούσαν το όνομα του άξιο να γραφτεί στην ιστορία.
Είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ το 1904 για τα Μοναδικά του Πειράματα, τα όποια έδειξαν καθαρά πώς λειτουργεί ό μηχανισμός της πέψεως.
Το 1902 άρχισε τις Έρευνες του επί του Εγκεφάλου των Ζώων.
Οι ανακαλύψεις του επί των Συνηρτημένων (ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ) Αντανακλαστικών και επί των Μηχανισμών Καταστολής είχαν γίνει πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ήταν τώρα ένας γέρος πού είχε υποφέρει πολλές στερήσεις εξ αιτίας τής Επιμονής του να συνεχίσει την εργασία πού διάλεξε, Αντί να κερδίζει τα πολλά λεφτά πού θα μπορούσε να βγάζει σαν διάσημος γιατρός.
Ζούσε Πάμπτωχος, ξοδεύοντας όλα του τα χρήματα για τη διατήρηση των Σκύλων του και για το εργαστήριο του.
Έμενε σε ένα μακρινό χωριό πού το έλεγαν Κολτούσι, είκοσι μίλια βόρεια από το Λένινγκραντ, σε ένα ξύλινο σπίτι, όπου διεξήγε τις έρευνες του επί Ζωντανών Ζώων.
Στο σημείο αυτό Υπήρξε Πρωτοπόρος και ή συμβολή του ήταν σημαντική, γιατί σκέφθηκε να πειραματισθεί σε όσο το δυνατόν Φυσικότερες Συνθήκες, αντί να χρησιμοποιήσει Νεκρά Ζώα.
Ο τρόπος αυτός περιέπλεκε τα ζητήματα και ανέβαζε πολύ το κόστος, έδινε όμως ασύγκριτα καλύτερα αποτελέσματα.
Ευτυχώς, είχε κληρονομήσει μιά σιδερένια υγεία.
Διέθετε επί πλέον και μιά σιδερένια θέληση και ή πνευματική του ζωντάνια φαινόταν να διαψεύδει την κούραση πού άρχιζε να κατακτά το κάποτε ευκίνητο κορμί του.
"Ένας Ουκρανός, ονόματι Μιχαήλ Κοροστέβετς : το κτήμα τού όποιου γειτόνευε με το κτήμα των Παβλώφ, ήταν ένας από τούς τε¬λευταίους πού έφυγαν για το εξωτερικό.
Πριν δραπετεύσει με τούς συγγενείς του και με ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν στα χέρια, ό Κοροστέβετς επισκέφθηκε πολλές φορές τον Φυσιολόγο στο σπίτι του.
Μιά Στενή Φιλία συνέδεε τις δύο οικογένειες.
Πολλά χρόνια αργότερα, όταν κατοικούσε ήδη στο Λονδίνο, ο Κοροστέβετς Απεκάλυψε τι είχε λεχθεί σ' εκείνες τις συζητήσεις τους.

Ό Κοροστέβετς συμβούλεψε επίμονα τον Παβλώφ να δραπετεύσει : τονίζοντας ότι η κατάσταση γινόταν απελπιστική και ότι σέ λίγο δεν θα μπορούσε πιά να φύγει κανείς.
Το μόνο πού είχε να απαντήσει ο Παβλώφ : ήταν ότι δεν μπορούσε να το πάρει απόφαση να φύγει.
Το έργο όλης της ζωής του ,είχε τις ρίζες του στη Ρωσία.
Αγαπούσε τόσο πολύ τη χώρα του, ώστε τού ήταν αδύνατο να σκεφθεί ότι θα ζούσε άλλου.
Επιπλέον, δεν έβλεπε για ποιό λόγο, μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα ήθελε να ανακατευθεί στις καθαρά επιστημονικές έρευνες του.
Δεν μπορούσε να φαντασθεί κανένα καθεστώς — κόκ¬κινο, ρόζ, πράσινο ή άσπρο — πού θα υποπτευόταν ότι τα πειράματά του έχουν και την παραμικρή Πολιτική απόχρωση.
Όχι, είπε σταθερά στον Κοροστέβετς, αυτός θα έμενε.

Ό φίλος του πήγε στο Λονδίνο, όπου εγκαταστάθηκε και έγινε μέλος τής κοσμοπολιτικής κοινωνίας του.
Ο Παβλώφ Συνέχισε στην Πατρίδα Του τον Αγώνα Του εναντίον της Ανέχειας και της Θλίψεως : είχε χάσει Δύο Γιούς.
ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗ (ΡΩΣΟΥ) : ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ , ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ….. ΜΗΝ ΑΝΤΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ <<ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ>> ! ! !
Ύστερα από μιά έκλειψη λίγων μόνο ετών, το όνομά του άρχισε να αναφέρεται κατά τρόπο κολακευτικό στα τηλε¬γραφήματα πού έφθαναν από τη Σοβιετική Ένωση.
Ωστόσο, Δεν Ήταν Κομμουνιστής.
Αυτό το Εξήγησε πολύ Καθαρά, ώστε να το καταλάβουν όλοι.
Παρ' όλα αυτά, το Καθεστώς τού φερνόταν όλο και με Μεγαλύτερη Ευμένεια.
Η Σοβιετική Κυβέρνηση τού Έδινε : Εκπληκτική Υποστήριξη ,για να Συνεχίσει τα Πειράματά του.
Οι Κομμουνιστές ,του Έκτισαν Καινούργια Εργαστήρια, σε μιά Κλίμακα πού Δεν Είχε Ονειρευθεί Ποτέ του… και τον Εφοδίασαν με όλα τα Ζώα πού Χρειαζόταν για τα Πειράματά του…. καθώς και με ότι Επιστημονικό ή Υπαλληλικό Προσωπικό τούς Ζητούσε.
Το Κρεμλίνο τον Ενίσχυε κατά Προτεραιότητα : σέ μιά εποχή Μεγάλων Ελλείψεων σε Όλους τούς Τομείς…..όταν το Κράτος Δεν Διέθετε ούτε ένα ρούβλι για κάτι πού δεν το θεωρούσε Απολύτως Ζωτικό για την Επιβίωση του ! ! !
Μιά ντάτσα : δηλαδή μιά Θερινή Έπαυλης Κτίσθηκε για τον Παβλώφ…. και Καθώς Περνούσαν τα Χρόνια, όλο και Υψώνονταν Καινούργια Κτίρια στο Κολτούσι : πού έγινε κάτι ανάλογο με τις Αμερικανικές Κολλεγειουπόλεις.
Ο Δόκτωρ Γ. Χόρσλεϋ Γκάντ, διευθυντής τού Παβλοβιανού 'Εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο Τζών Χόπκινς της Βαλ-τιμόρης…μετέβη στην αρχή της δεκαετίας 1920- 30 στο Λένινγκραντ με την Επιτροπή Χούβερ ( Επιτροπή βοηθείας προς τους Λιμόττοντες Πληθυσμούς) …..Γνωρίσθηκε με τον Παβλώφ και έγινε ένας από τούς Συνεργάτες του, Επί πέντε σχεδόν χρόνια : από το 1925 ως το 1929.
Ο δόκτωρ Γκάντ μετέφρασε μιά εκλογή διαλέξεων τού Παβλώφ στα αγγλικά.
Στην «Εισαγωγή» του : έγραφε ότι έμεινε κατάπληκτος όταν ξαναεπισκέφθηκε το Κολτούσι το 1933 και Διεπίστωσε ότι :
<<Μιά Νέα Πόλη Εργαστηριακών Κτιρίων Είχε Κτισθεί… Μιά πόλη πού Δέσποζε τού Χωριού και Έκρυβε το δάσος >>.
Ο Παβλώφ Εξέφραζε Συχνά τη Δυσαρέσκεια του για το Κομμουνιστικό καθεστώς : Αλλά οι Αρχές Δεν Έδιναν Σημασία.
Προτιμούσαν να Αγνοούν τα Όσα Έλεγε… Να τα Θεωρούν ως Μη Λεχθέντα.
Σύμφωνα με τη Μαρτυρία τού Δόκτορος Γκάντ :
ο Παβλώφ Κρατούσε ως το 1930 περίπου, μιά <<Στάση Τολμηρής Εχθρότητας>> Απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.
Το Κρεμλίνο : Έκανε Επίδειξη Μιάς Εκπληκτικής Ανοχής.
Τού Συγχωρούσαν Πράγματα Πού Αν τα ‘Έλεγε ή τα Έκανε Οποιοσδήποτε Άλλος : Θα Υφίστατο Τις Σκληρότερες Ποινές.
Κι' Όχι Μόνο Αυτό ! ! !
Οι Αρχές Τιμούσαν και Κολάκευαν Με Κάθε Τρόπο τον Γέρο Επιστήμονα.
Τού Επέτρεψαν Να Κάνει Σύντομα Ταξίδια στο Εξωτερικό και να Δώσει Διαλέξεις.
Τα ταξίδια αυτά έμοιαζαν με θριαμβευτικές περιοδείες.
Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1923, στη Γαλλία το 1926, στο Λονδίνο το 1928.
Θα ήταν Κακόπιστος αν δεν αναγνώριζε ότι οι ακροατές δεν χειροκροτούσαν μόνο αυτόν, αλλά και το σοβιετικό καθεστώς :
πού τού είχε Δώσει τη Δυνατότητα να Προβληθεί στο Εξωτερικό.
Η Μόσχα Δεν Είχε Λόγους Να Ανησυχεί Ότι ο Παβλώφ Δεν θα Επέστρεφε.
Το κάθε τί πού είχε νόημα γι' αυτόν : ή Οικογένεια του, το Έργο του, τα Εργαστήρια του…. βρίσκονταν στο Κολτούσι Υπό την Προστασία της Κυβερνήσεως και Φυσικά, Υπό την Επίβλεψη Της.
Οι Εκκαθαριστικές Δίκες και ή Πλύση Εγκεφάλου Δεν Είχαν Αρχίσει Ακόμη.
Το Κόμμα : Ανεχόταν Ακόμη την Έκφραση Διαφορετικών Από-ψεων Μέσα στους Κόλπους Του.
Ο Σ. Μ. Κύρωφ, μέλος τού Πολιτικού
Γραφείου και στενός συνεργάτης τού Στάλιν :
Δεν είχε ακόμη Δολοφονηθεί.
Οι ομαδικές εκτελέσεις των λεγομένων ύποπτων και ή δολοφονία χιλιάδων πολιτών, απλώς και μόνο για να τρομοκρατηθεί ο πληθυσμός, Θα Άρχιζαν Ύστερα από Δέκα Χρόνια.
Ο Παβλώφ έζησε ως την 27η Φεβρουαρίου 1936.
Κατά <<Παράξενη>> Σύμπτωση : Εκείνη Ακριβώς τη Χρονιά Άρχισαν οι Θεαματικές Δίκες των Παλαιών Μπολσεβίκων στη Μόσχα….. Δίκες πού Έμειναν Μυστήριο Για Όλον τον Κόσμο, αλλά πού ό Παβλώφ θα είχε Κατανοήσει Σίγουρα το Πραγματικό τους Νόημα.
Η Τεράστια Εκκαθάριση και οι Συγκλονιστικές Δίκες επί Προδοσίας : πού ακολούθησαν τη Δολοφονία τού Κύρωφ
την 1η Δεκεμβρίου 1934…. Θα πρέπει να τον Ανησύχησαν φοβερά ! ! !
Δεν Φαινόταν όμως να Έχουν Καμιά Ιδιαίτερη Σχέση με την Ειδικότητα του ! ! !
Γιατί το Κρεμλίνο, κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούσε την τρομοκρατία με τον παλαιό γνωστό τρόπο.
Αυτή η βαριά ατμόσφαιρα δεν είναι δυνατόν να τον άφησε Αδιάφορο : γιατί οι συλλήψεις ήταν το μοναδικό θέμα τής ημέρας …..τόσο τού Τύπου όσο και των συζητήσεων.
Ο γέρος Παβλώφ πέθανε κατά πάσαν πιθανότητα :
Πρίν προλάβει να Υποπτευθεί το Διπλό Παιχνίδι πού Έπαιζε Εις Βάρος του το Κρεμλίνο.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Παβλώφ ζούσε με όλες τις Ανέσεις του : Αλλά και Τελείως Απομονωμένος….. Με την Οικογένεια του, τους Συνερ¬γάτες του και τα Σκυλιά του.
Οι Αρχές Παρακολουθούσαν Διακριτικά αλλά και Προσεκτικά Όλες τις Επαφές του.
Ζούσε κι' ό Ίδιος : στο Ίδιο Ελεγχόμενο Περιβάλλον ,πού είχε Επινοήσει για τα Ζώα του.
Αν είχε Αντιληφθεί τον Απάνθρωπο Τρόπο με τον Οποίο το Κρεμλίνο Εκμεταλλευόταν το Έργο της Ζωής του : Είναι Σίγουρο ότι Δεν θα Δίσταζε να Καταγγείλει την Τρομερή Διαστρέβλωση των Επιτεύξεων του και ή Καταγγελία Του θα ήταν Σαφέστατη…..
Γιατί Πάντοτε Έλεγε τα πράγματα με το Όνομα τους.
Οι Τελευταίοι Μήνες της Ζωής τού Παβλώφ : Κατά μία <<παράξενη>> Συγκυρία…. Συνέπεσαν με τα Πειράματα και τις Δοκιμές πού έκανε στα Κελιά ή Μυστική Αστυνομία : Για να Απόσπαση τις Απίστευτες Ομολογίες…. Πού Επρόκειτο να Αφήσουν Εμβρόντητο τον Κόσμο ,κατά τη διάρκεια των Μεγάλων Σοβιετικών δικών.
Είχαν ήδη καταστρωθεί τα Σχέδια για την ΕΞΟΝΤΩΣΗ Όλων των Παλαιών
Μπολσεβίκων του Κρεμλίνου : Εκτός Ενός τού Στάλιν ! ! !
Κάθε Κατηγορούμενος , ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΩΝ ΔΙΚΩΝ : ΕΚΡΑΤΕΙΤΟ
ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ……. ΟΠΩΣ ΤΟ <<ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΖΩΟ>> ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΦΙΛΜ (ΤΟΥ ΠΑΒΛΩΦ)….. και η Δημόσια Παράσταση του :
Προετοιμαζόταν , με Αλλεπάλληλες ΔΟΚΙΜΕΣ (κατά τον ΠΑΒΛΟΒΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ)… Επί Έξι και Δώδεκα Μήνες ! ! !
Όλοι σχεδόν οι Κυβερνητικοί Παράγοντες (ΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ) : ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΑΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ… ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑΝ , ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ! ! !
ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΒΛΩΦ
(ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ , ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ)…. ΑΡΧΙΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ , ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ! ! !
Κατά την προπαρασκευαστική περίοδο: δηλαδή Ένα Χρόνο πριν πεθάνει ό Παβλώφ : Ο γέρος επιστήμων άλλαξε στάση απέναντι στο Κρεμλίνο.
Σ' αυτούς τούς τελευταίους μήνες τής μακρόχρονης ζωής του — ήταν Ογδόντα Έξι Χρονών και Επτά μηνών όταν πέθανε — Ο Παβλώφ, σύμφωνα με την έκφραση του Γκάντ, <<προσηλυτίσθηκε>>.
Ο Γκάντ επιμένει ότι : <<ή αλλαγή αισθημάτων τού Παβλώφ, δεν ήταν κατά Κανέναν Τρόπο μιά Μετάνοια : σαν αυτή πού Αναγκάσθηκε να δηλώσει ό Γαλιλαίος….κάτω από την πίεση της Ιεράς Εξέτασης >>.
Παρ' όλα αυτά κι ο ίδιος ο Γκάντ : δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκριση .
Η μόνη διαφορά ήταν Ότι Τώρα ή Τεχνική είχε Τελειοποιηθεί.
Ό Παβλώφ: παρ' όλο το προχωρημένο της ηλικίας του…. έκανε μία Επικίνδυνη Εγχείρηση…. Αφαίρεσης χολολίθων ,το 1927.
Ξανάρχισε την κοπιαστική ζωή του ύστερα από μια σύντομη περίοδο αναρρώσεως.
II Σοβιετική Κυβέρνηση τον παρότρυνε να συνέχισει το έργο του : Συσσωρεύοντας πρόσθετη δόξα και εργασία….. μέχρι σχεδόν την ημέρα πού πέθανε.
<<Βοήθησέ με, πρέπει να ντυθώ>> : ήταν τα τελευταία του λόγια.
Το Ινστιτούτο του της Πειραματικής Ιατρικής είχε μόλις πρόσφατα : Μετονομάσθηκε σε Ινστιτούτο Παβλώφ προς Τιμήν Του.
Oι Αρχές απαγόρευσαν την είσοδο οχημάτων στην περιοχή, εντείνοντας έτσι την απομόνωση τού Παβλώφ.
Το χωριό Κολτούσι, πού τόσο το αγαπούσε, Μετονομάσθηκε σε χωριό Παβλώφ.
Οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις για τα εργαστήρια του αυξάνονταν συνεχώς και νέοι ερευνητές έμπαιναν , στο προσωπικό του.
Ο Παβλώφ: τον Τελευταίο Χρόνο της Ζωής του, έστειλε ένα γράμμα στο Κρεμλίνο : όπου Επαινούσε το Σταχανοβικό* κίνημα εργασίας.
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΥΣΕΙ , ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΤΑΧΑΝΟΒΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Την νύχτα τής 30ής Αύγουστου 1933, ό Αλεξέι Σταχάνοφ, ένας νεαρός Ανθρακωρύχος του Λεκανοπεδίου του Ντόνετς : Εξόρυξε στην Βάρδια του 102 Τόνους Κάρβουνο : Αντί για τούς Συνηθισμένους 7 Τόνους.
Λίγες ημέρες αργότερα κατέρριψε το Ρεκόρ του <<Πετυχαίνοντας να Βγάλει 175 τόνους και κατόπιν 227 Τόνους , σέ Μια Βάρδια» : Δηλαδή Τριανταδύο Φορές Περισσότερο από το Κανονικό ! ! !
Το ραδιόφωνο, oι εφημερίδες και τα Μεγάφωνα Όλης της Σοβιετικής Ενώσης Αντιλάλησαν τα Θαυμαστό Κατορθώματα του νεαρού Σταχάνοφ, Έγιναν Παρασημοφορίες, Εορτές και πανηγύρεις .

Σε λίγο Άρχισαν ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ <<ΘΑΥΜΑΤΑ>>.
Κάθε Εργοστάσιο είχε Εργάτες πού Ξεπερνούσαν τα Φυσιολογικά Πλαίσια :
κατά 200%, 500% και 1000% ! ! !
Αυτό το Κατάπιαν οι Μάζες με την Ρομαντική Μεταμφίεση του <<ΣΤΑΧΑΝΟΒΙΝΙΣΜΟΥ>> Ενός από τούς πιό Περίεργους Προπαγανδιστικούς Άθλους και μιά από τις Μεγαλύτερες Απάτες της Σύγχρονης Ιστορίας.
ΤΟ ΙΔΙΑ <<ΘΑΥΜΑΤΑ>> : ΠΛΥΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ….. ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ <<ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ>>…. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΘΩ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ…. ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΓΙΟΣ…… ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΚΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ! ! !
ΤΟΤΕ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΒΡΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ : ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ…. ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΑΝ….. ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΤΡΕΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ…..
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΥΣΕΙ ! ! !
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΟΡΘΟ-Λ-ΟΞΟΙ <<ΑΓΙΟΙ>> : ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ <<ΣΑΛΟΥΣ>>…..
ΣΑΛΟΣ : ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΡΕΛΟΣ….. ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ! ! !
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ , ΓΙ΄ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΑΛΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΕΛΟΥΣ
<<ΑΓΙΟΥΣ>> , ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ! ! !
Ο γέρος Παβλωφ δεν είχε ιδέα ότι υπήρχαν στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας…. διότι βέβαια ποτέ δεν πέρασε κοντά από κανένα .
η απάνθρωπος επιτάχυνση τού ρυθμού εργασίας στα εργοστάσια και στα ορυχεία ταυτίσθηκε στο μυαλό του , με τις ευχάριστες συνθήκες στα δικά του προνομιούχα και άνετα εργαστήρια :
όπου χαιρόσουν να δουλεύεις.
Αυτό ήταν το τελικό και άσπλαχνο πλήγμα πού είχε καταφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα στο Μυαλό τού Ίδιου τού Παβλώφ :σύμφωνα με την τεχνική τής Πλύσεως Εγκεφάλου.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Παβλώφ έχαιρε της μεγαλύτερης προστασίας και απολάμβανε μεγαλύτερων προνομίων από κάθε άλλον άνθρωπο στη Σοβιετική Ένωση : Έκτος από τούς ηγέτες τού Κρεμλίνου.
Οι αρχές έδειχναν σ' αυτόν μεγαλύτερη εύνοια απ' ότι έδειχναν ακόμη και στους συγγραφείς και τούς δραματουργούς, πού έγραφαν την προπαγάνδα τού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αν το Κρεμλίνο δεν είχε απόλυτη ανάγκη των υπηρεσιών του: δεν θα Ανεχόταν επί τόσο καιρό τις δηκτικές ,κριτικές Παρατηρήσεις Του.
Άλλοι : Σε κάθε σφαίρα της Σοβιετικής Ζωής….από το υφαντουργείο ως την ιατρική κλινική….Εξαφανίζονταν στα Στρατόπεδα Καταναγκαστικής Εργασίας ή έχαναν τη ζωή τους : επειδή Τόλμησαν να εκφράσουν πολύ Ηπιότερες Διαφωνίες.
Ο ίδιος ο Παβλώφ έδωσε μία εξήγηση γι' αυτό πού συνέβη στην περίπτωση του.
Το είπε σε μερικούς παλιούς του φίλους : όπως ο Κοροστέβετς. Αυτοί οι δύο πρώην γείτονες ξανασυναντήθηκαν το 1928 :
Όταν ο Παβλώφ μετέβη στο Λονδίνο για να δεχθεί τον τίτλο τού Επιτίμου μέλους τού Βασιλικού Κολλεγίου των Ιατρών.
Είχαν πολλά να πούν ο ένας στον άλλο — ό άνθρωπος πού έφυγε στο εξωτερικό και κατόρθωσε να αρχίσει μια νέα ζωή και ο άνθρωπος πού Έμεινε στην Πατρίδα του και κέρδισε μεγάλα οφέλη.
Ο Παβλώφ αφηγήθηκε στον Κοροστέβετς τι συνέβη.
Οι συνθήκες ήταν σχεδόν αφόρητες τα πρώτα χρόνια.
Ό Παβλώφ είπε ότι τα ζώα του: πού χωρίς αυτά δεν μπορούσε να κάνει τα πειράματά του…. Πέθαιναν από την πείνα και την παγωνιά.
Κι' αυτός ό ίδιος αναγκαζόταν να μένει στο κρεβάτι : επειδή δεν είχε καύσιμα για να θερμάνει το σπίτι του.
Όταν αποφάσιζε να σηκωθεί…. Πεινούσε τόσο πολύ….. ώστε συχνά δεν μπορούσε να σκεφθεί.
Σκοτείνιαζε νωρίς και συνήθως δεν είχε ηλεκτρικό.
Ακόμη κι' όταν είχε φώς : δεν είχε εφόδια και χρήματα για να πληρώσει το κόστος και των απλούστερων ακόμη πειραμάτων του.
Ή ζωή του ήταν πανάθλια και δεν είχε να απευθυνθεί σε κανέναν σ' ολόκληρη τη Ρωσία και να ζητήσει ενίσχυση.
Όπου μιά μέρα: δέχθηκε μιά εκπληκτική πρόσκληση.
Τον πληροφόρησαν ότι : όχι κανένας άλλος….αλλά ο ίδιος ο Νικολάι Λένιν….ο υπ' αριθμόν ένα Μπολσεβίκος… ήθελε να τού μιλήσει.
Ο επί κεφαλής τού κράτους είχε ακούσει για τα πειράματά του και έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον γι΄ αυτά.
Έφεραν τον Παβλώφ στο Κρεμλίνο για μια συνομιλία πού επρόκειτο να είναι αποφασιστική, τόσο για την Ιστορία, όσο και για τη ζωή του.
Ο Λένιν τού ζήτησε αμέσως να τού εξηγήσει τί έκανε : και όταν ο Παβλώφ άρχισε να τού αναφέρει λεπτομέρειες…. Ο Λένιν τον διέκοψε λέγοντας ότι δεν τον ενδιέφεραν οι παλιές εργασίες του επί τού πεπτικού συστήματος…..
ούτε οι μελέτες του…επί της κυκλοφορίας τού αίματος.
Αυτό πού ήθελε να μάθει : ήταν τί έκανε με όλα εκείνα τα σκυλιά του.
Ο Λένιν άκουσε προσεκτικά τον Παβλώφ και ύστερα είπε: ναί όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα.
Αυτόν όμως δεν τον ένοιαζαν τα σκυλιά… αλλά οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ! ! !
Τί είχε Μάθει ό Παβλώφ για τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ στη διάρκεια των πειραμάτων του;
Επί τού θέματος αυτού : Ο Παβλώφ δεν είχε καταλήξει σέ συγκεκριμένα συμπεράσματα και γι' αυτό απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.
Εξέφρασε μόνο την ελπίδα : ότι οι ανακαλύψεις του… Επί των Συνηρτημένων (ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ) Αντανακλαστικών των ζώων… θα βοηθήσουν μια μέρα την Ανθρω-πότητα στη Μάχη της Εναντίον των Ασθενειών.
Ο Λένιν ζήτησε επίμονα από τον Παβλώφ να συνεχίσει τις Έρευνες του: στρέφοντας όμως την προσοχή του…. στους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ….και τελικά τού έδωσε μιά παραγγελία.
Φυσικά : επρόκειτο για Διαταγή : γιατί ο
Λένιν του είπε να μείνει εκεί…. μέσα στο Κρεμλίνο…..
μέχρις ότου τελειώσει την εργασία του ! ! !
Θα ήταν προσωπικός Φιλοξενούμενος του Λένιν και θα είχε κάθε δυνατή άνεση.
Η Παραγγελία ήταν : να γράψει μιά περίληψη τού Έργου της Ζωής του…. Δηλαδή να περιγράψει συνοπτικά τα Πειράματα ,πού είχε κάνει με τούς σκύλους και τα άλλα ζώα.
Έπρεπε να αναφέρει με συγκεκριμένες λεπτομέρειες:
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΛΗ ! ! !
Ο Παβλώφ είπε στον πρώην γείτονα του ότι έμεινε σ΄ ένα δωμάτιο τού Κρεμλίνου επί τρείς Ολόκληρους Μήνες.
Ήταν ελεύθερος : υπό τον όρο ότι δεν θα έφευγε από το Κρεμλίνο και θα συνέχιζε να γράφει με τη Θέληση του την περίληψη πού τού ζήτησαν.
Δε θα μπορούσε να βρεθεί εντυπωσιακότερο περιβάλλον.
Ποιός ξέρει;
Ίσως να του δινόταν ή ευκαιρία να πείσει έναν άνθρωπο πού συγκέντρωσε τεράστιες εξουσίες στα χέρια του :
ότι οι μελέτες του επί της φυσιολογίας, ήταν άξιες προσοχής.
Και πείθοντάς τον :ήταν ποτέ δυνατόν να μην ωφελήσει το Γένος των Ανθρώπων ;
Ό Παβλώφ είπε στον Κοροστέβετς ότι έγραψε τελικά τετρακόσια χειρόγραφα.
Ήταν ένα ολόκληρο βιβλίο, ένα ανεκτίμητο βιβλίο.
Παρέδωσε τα χειρόγραφα στο Λένιν.
Ο Λένιν διάβασε το χειρόγραφο και ό Παβλώφ : είδε τον Λένιν μιά-δυό μέρες αργότερα.
Ο Λένιν ήταν πολύ ευδιάθετος.
Τού σφίξε θερμά το χέρι και τού είπε να επιστρέψει στα εργαστήρια του και να ριχθεί στη δουλειά.
Θα τού έδιναν ότι χρειαζόταν.
Τα τελευταία λόγια τού Λένιν ειπώθηκαν με τόνο ακόμη μεγαλύτερου ενθουσιασμού.
Είπε στόν Παβλώφ ότι <<είχε σώσει την Επανάσταση>> και ότι οι ανακαλύψεις του εξασφάλιζαν το μέλλον του Παγκόσμιου Κομμουνισμού.
Υπήρχε όμως και κάτι πού ο Λένιν… ο αδίστακτα πρακτικός : δεν είπε στον Παβλώφ.
Δεν του είπε : ότι είχε ήδη συνειδητοποιήσει ότι ήταν αδύνατο να πείσει τον λαό να συνεργασθεί εθελοντικά μαζί του.... για την Αλλαγή της Ανθρώπινης Φύσης και για τη Δημιουργία του <<Νέου Σοβιετικού Ανθρώπου >>.
Στις Ανακαλύψεις του Παβλώφ : είδε μιά Τεχνική πού θα τού Επέτρεπε να Επιβάλει στο Λαό…την επιθυμητή συνεργασία.
Ο Μάρξ περίμενε ότι ό Κομμουνισμός θα άλλαζε την Ανθρώπινη φύση.
Ό Λένιν είχε διαπιστώσει : ότι ή αλλαγή αυτή , δεν θα γινόταν ποτέ κατά τρόπο φυσικό.
Τώρα είδε ότι ή τεχνική τού Παβλώφ : ήταν το μέσον με το όποιο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ή αλλαγή…. παρά την αντίδραση πού ήταν φυσικό να προκαλέσει.
Όσο διάβαζε την λεπτομερή έκθεση τού Παβλώφ :
τόσο πειθόταν ότι είχε βρεί έναν τρόπο για να Κάμψει την Ελεύθερη Βούληση και να την Υποτάξει στη θέληση του Κόμματος και στη δική του…… προσωπική του θέληση.
Αυτό νόμισε ό Λένιν : πώς του είχε δώσει ο Παβλώφ.
Αλλά ο Λένιν : Όχι μόνο Δεν Έδειξε Ευγνωμοσύνη….. αλλά είχε ήδη Προδώσει τον Παβλώφ.
Τη γνώση πού είχε Αποκτήσει απο τον Παβλώφ : την Χρησιμοποίησε Εναντίον του ίδιου τού γέρου Φυσιολόγου… στην πιο Πανούργα Μορφή της.
Το Χειρόγραφο του Παβλώφ : Πού έγινε ή Βάση… για την επεξεργασία….. τού Όλου Κομμουνιστικού Συστήματος Ελέγχου και Επεκτάσεως….. Έμεινε για πάντα στο Κρεμλίνο.
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΘΕΟΥ : ΓΙΑ Ν΄ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ…….
ΤΟ ΕΒΡΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ! ! !
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕ : ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ…. ΑΛΛΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΕΤΣΙ…. ΟΤΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΟΒΟΣ…..
ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΜΩΣ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟ ΕΒΡΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ……
ΟΤΙ ΑΝ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΣΟΥ…..

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ…..ΛΟΓΩ ΦΟΒΟΥ ,
Η ΛΟΓΩ ΜΙΜΗΣΗΣ… ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ,ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ! ! !
Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ : Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ….. ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ….. ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ….. ΕΙΝΑΙ ΜΙΜΗΤΙΚΟ ΟΝ ! ! !
ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ…. ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ,ΣΤΙΣ
ΕΒΡΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ…… ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ,
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ Η ΕΒΡΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ! ! !
ΕΛΛΗΝ ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
   Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
    ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET  ★ ☆ ★

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΕ;;;;;? ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΑΒΑΤΕ;;;;?

 Ilias Basakiotis
13 άνθρωποι , ήταν ο φόβος του καθεστώτος ....για αυτούς τους 13 ανθρώπους κουβάλησαν σήμερα στην Τρίπολη πέντε κλούβες των ΜΑΤ από την ΑΘΗΝΑ ....βέβαια στους επισήμους για πρώτη φορά ήταν όλοι μαζί , χρυσαυγίτες , κουκέδες , αριστεροί , συριζαίοι , όλοι μαζί ...οι μόνοι που ήμασταν απέναντί τους, ήμασταν τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσις Τρίπολης ....πόσο ΤΡΟΜΕΡΟΙ είμαστε και πόσο σπουδαίοι που μας φοβούνται όλοι τόσο πολύ;;;;;;;
για μια χούφτα ανθρώπους με 2 πανό έστειλε ο Πρόεδρος ένα στρατηγό και έναν ταξίαρχο της ασφάλειας με μια διμοιρία αστυνομικών , προκειμένου να κατεβάσουμε τα πανό και να φύγουμε από το σημείο απέναντι από τους επισήμους .... (απέναντι στα 30 μέτρα διαγωνίως απέναντι ).......


   Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
   ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET  ★ ☆ ★

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΚΑΦΡΕ ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΕΣΥ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ

ΧΡΟΝΙΚΟ-ΔΕΙΤΕ: http://newradiofmb.blogspot.gr/2016/07/blog-post_18.html

       Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
       ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET  ★ ☆ ★

ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ..ΑΘΛΗΤΕΣ..ΡΟΜΠΟΚΟΠ..ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΩΝ-ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ !!


        Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
         ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET  ★ ☆ ★