ΠΡΟΓΡΑΜ/ΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αρ.πρωτ.6199/4-9-2015

             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ                       ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΠΑΙΔΕΙΑ

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΝΕΡΟ

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ :ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΔΙΚΑΣΤΕΣ

                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ                                           ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΝΑΥΤΙΛΙΑ

       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

                               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ                                     ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ                                               ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΑ

                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ                                     ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ                                         ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ             

         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ                                               ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ                                                ΠΟΛΙΤΙΚΗ

                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ                                     ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ                              ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

                                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ                                       ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

                                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ                                       ΔΗΛΩΣΕΙΣ:ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

                               ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ                              ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ                                              ΜΕΡΟΣ Ά

1.Η Παιδεία στην Ελλήνων Πολιτεία
2. Η Εργασία και η Ασφάλιση στην Ελλήνων πολιτεία
3. Ο Πολιτισμός στην Ελλήνων Πολιτεία

               4. Η φορολογία στην Ελλήνων Πολιτεία

                          5. Η Γεωργία, η Αλιεία και η                            Κτηνοτροφία στην Ελλήνων Πολιτεία

                        6. Η Υγεία στην Ελλήνων Πολιτεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου